Th10
23

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ngân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cải tiến phân lớp đa nhãn và ứng dụng 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ngân                             2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 18/07/1983                  […]

Chi tiết
Th10
23

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Chí Luận

Tên đề tài luận án: Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Chí Luận                               2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 08/03/1980          […]

Chi tiết
Th10
23

Thông báo bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thanh Vân

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 29/04/1979, tại Nam Định.       Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nâng cao hiệu […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
23

Thông báo bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Hữu Chức

     Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đoàn Hữu Chức, sinh ngày 14/03/1978, tại Hải Phòng.      Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp truyền năng lượng siêu […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
18

Thông báo học viên cao học và nghiên cứu sinh về tài khoản ngân hàng

      Ngày 17/10/2017, Nhà trường nhận được thông báo từ Ngân hàng BIDV về tình trạng tài khoản của một số HVCH, NCS, đề nghị các người học có tên trong 02 danh sách gồm DS tài khoản đã đóng và Danh sách chưa đăng ký khẩn trương làm thủ tục tại ngân hàng để có thể […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
18

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thùy Anh

    Sáng ngày 17/10, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thùy Anh (công tác tại Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐHCN) […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ . Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th10
16

Nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

       Ngày 06/09/2017, Nhà trường đã ban hành các Quyết định số 856/QĐ-CTSV, 857/QĐ-CTSV, 858/QĐ-CTSV, 859/QĐ-CTSV, 860/QĐ-CTSV về việc thu học phí của học viên và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) các khoá K23 và K24, ngoài ra hiện nay vẫn còn một số người học còn có […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
13

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Tân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng sensor 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Tân                           2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 16/08/1977                  […]

Chi tiết