Lịch nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5

       Căn cứ công văn số 119/TB-HCQT ngày 04/04/2019 về lịch nghỉ lễ ngày 30/04 và 1/5 năm 2019 của trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

        Tất cả giảng viên và người học (Đại học và Sau đại học) được nghỉ dạy và học từ thứ Hai ngày 29/04/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/05/2019.

        Lịch học bù sẽ được học vào tuần dự phòng của học kỳ (20/5/2019 – 26/5/2019) hoặc giảng viên liên hệ trực tiếp với chuyên viên Trần Anh Tuấn, Phòng ĐT (02437547865, * tuanta91@vnu.edu.vn)./.

        Trân trọng thông báo!

           

Bài viết liên quan