Th8
27

Hệ thống đào tạo

        Đào tạo đại học: Trường tổ chức đào tạo 14 chương trình đào tạo trong đó: chất lượng cao theo Thông tư 23 (02), chuẩn quốc tế (02), chất lượng cao (01) và chương trình chuẩn (09) bên cạnh 04 chương trình bằng kép. Quy mô đào tạo chính quy là […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
27

Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật)

      Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật)có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Về kiến thức       Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được […]

Chi tiết
Th8
27

Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Cơ học kỹ thuật)

      Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Cơ học kỹ thuật) có mục tiêu đào tạo cụ thể: 1. Về kiến thức      Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được […]

Chi tiết
Th7
29

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

    Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, hiểu nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành kỹ thuật cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kỹ […]

Chi tiết
Th7
29

Ngành Công nghệ Nông nghiệp

    Chương trình đào tạo các kỹ sư công nghệ với các chuyên môn: công nghệ thông tin, công nghệ số, điện tử viễn thông, điều khiển, tự động hóa, công nghệ viễn thám, công nghệ nano, công nghệ sinh học… có các hiểu biết cần thiết về các lĩnh vực nông nghiệp – […]

Chi tiết
Th7
29

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử hệ chất lượng cao

     Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, Hiểu các nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kĩ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công nghệ […]

Chi tiết
Th7
29

Ngành Hệ thống thông tin hệ chất lượng cao

    Mục tiêu của chương trình Hệ thống thông tin (HTTT) chất lượng cao (CLC) tại Trường ĐHCN (ĐHQGHN) là đào tạo toàn diện cả về chuyên môn lẫn phẩm chất nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài trình độ đại học ngành HTTT trong thời đại số hóa. Sinh viên […]

Chi tiết
Th10
23

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Khoa học máy tính

      Chương trình đào tạo có mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực Khoa học máy tính (KHMT), có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các viện nghiên cứu, các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin của Việt Nam […]

Chi tiết
Trang 1 của 41234