Th10
28

Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023

     Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 và Công văn số 294/ĐT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các Đơn vị trong Trường và toàn thể các bạn Sinh viên “Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th10
14

Thời khóa biểu học phần tiếng Anh dành cho sinh viên K67 thuộc các CTĐT Chất lượng cao học kỳ I năm học 2022-2023

 Căn cứ nguyện vọng của sinh viên về việc tham gia các học phần tiếng Anh tại Trường, phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên K67 thuộc các chương trình đào tạo chất lượng cao như sau:    – Thời khóa biểu và danh sách sinh viên thuộc các lớp học phần tiếng Anh […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th10
10

Kết quả xem lại bài thi học kỳ II và học kỳ phụ năm học 2021-2022

    Sau khi xử lý các đơn xin xem lại điểm học phần học kỳ II và học kỳ phụ năm học 2021-2022 của sinh viên theo quy định, Phòng Đào tạo thông báo kết quả như sau: 1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm học phần (SV nộp đơn): đính kèm 2. […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th10
07

Danh sách trợ giảng các lớp học phần dành cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao, HKI năm học 2022-2023

   Phòng Đào tạo trân trọng thông báo danh sách trợ giảng tại các lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo Chất lượng cao trong học kỳ I năm học 2022-2023 như sau: TT Lớp học phần Học phần Trợ giảng 1          INT3318E 40 Các thiết bị mạng và […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th10
05

Thời khóa biểu chính thức dành cho sinh viên khóa QH-2022-I/CQ học kỳ I năm học 2022-2023

     Phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng gửi tới Thầy/Cô và toàn thể sinh viên bậc đại học Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023 (các lớp học phần dành cho sinh viên khóa QH-2022-I/CQ), cụ thể như sau:      1. Thời khóa biểu bắt đầu thực hiện từ thứ Hai ngày 10/10/2022; […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th10
04

Điều chỉnh thông tin lớp học phần học kỳ I năm học 2022-2023 (lần 2)

     Căn cứ vào thực tế triển khai giảng dạy – học tập các lớp học phần trong học kỳ I năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo: 1. Điều chỉnh giảng đường học của các lớp học phần từ các thời điểm cụ thể sau (kèm theo) 2. Đính chính thông tin lớp học […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th10
04

Hướng dẫn sinh viên K67CLC lựa chọn cách hoàn thành học phần và CĐR tiếng Anh

   Học phần tiếng Anh là học phần sinh viên bắt buộc phải tích lũy trong khung chương trình đào tạo. Ngoài ra sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp, được minh chứng bằng một trong […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
30

Lịch thi chính thức đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023

    Căn cứ vào thực tế kế hoạch giảng dạy và học tập, Nhà trường tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ I, năm học 2022-2023 thành hai đợt: Đợt 1: bắt đầu từ tuần thứ 8 của học kỳ, dành cho các lớp học phần (LHP) kết thúc việc giảng […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Trang 1 của 3123