Th9
11

Hệ thống đào tạo

        Đào tạo đại học: Trường tổ chức đào tạo 14 chương trình đào tạo trong đó: chất lượng cao theo Thông tư 23 (02), chuẩn quốc tế (02), chất lượng cao (01) và chương trình chuẩn (09) bên cạnh 04 chương trình bằng kép. Quy mô đào tạo chính quy là […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
11

Ngành Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao

1. Mục tiêu chung 1.1. Về kiến thức        Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ Thông tin. Các kiến thức này được nâng cao và một số trong đó đạt trình độ chung của khu vực và quốc tế. Trang bị thêm các kiến thức hiện […]

Chi tiết
Th9
07

Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông

         Mục tiêu tổng quan của chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng – Giao thông là đào tạo cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý các dự án cơ sở hạ tầng xã […]

Chi tiết
Th9
07

Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

      Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản có thể đáp ứng tốt những yêu cầu công việc trong vai trò kỹ sư CNTT tại Nhật Bản cũng như một số nước phát triển khác; đồng thời cũng có […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
07

Ngành Kỹ thuật máy tính

        Chương trình đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tínhvới nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng: Thiết kế hệ thống dựa trên nền tảng máy tính bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm; Phát triển sự hiểu biết và khả […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử Truyền thông hệ Chất lượng cao

       Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông (CNĐTTT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Mục tiêu […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Khoa học máy tính hệ Chất lượng cao

1. Về kiến thức        Sinh viên ra trường, cử nhân ngành KHMT được trang bị kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới.         Kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Truyền thông và Mạng máy tính

       Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông và Mạng máy tính (TT&MMT) của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQGHN là cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các tập đoàn lớn về Công […]

Chi tiết
Trang 1 của 212