Th4
13

Lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2017-2018 bậc sau đại học

     Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 – 2018 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.      Nếu giảng viên có đề nghị thay đổi […]

Chi tiết
Th4
06

Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Quốc Quân

         Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Quốc Quân, sinh ngày 15/05/1990, tại Hà Tĩnh.          Tên đề tài luận án: “Phân tích ổn định tĩnh và […]

Chi tiết
Th4
06

Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Sang

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Sang, sinh ngày 25/12/1982, tại Ninh Bình. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cải tiến các kỹ thuật rút gọn […]

Chi tiết
Th3
15

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Ngọc Hà

     Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hà, sinh ngày 01/06/1984, tại Hà Nội. Đề tài: Các bài toán tối ưu tổ hợp và tính toán mềm. […]

Chi tiết
Th3
15

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Ngọc Trình

      Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Trình, sinh ngày 24/08/1976, tại Hải Phòng. Đề tài:  Nghiên cứu tích hợp mô hình dữ liệu trong trung […]

Chi tiết
Th3
15

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Thị Điệp

     Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Điệp, sinh ngày 14/06/1984, tại Phú Thọ. Đề tài: Phương pháp tính toán thông minh giải một số bài toán […]

Chi tiết
Th3
15

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Dương Viết Huy

     Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Dương Viết Huy, sinh ngày 18/09/1977, tại Quảng Bình. Đề tài:  Tổng hợp dữ liệu nhiều Sensor trong mạng cảm biến không […]

Chi tiết
Th3
15

Thông báo bảo vệ giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Quang Trung

     Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Trung, sinh ngày 10/11/1978, tại Hà Nội. Đề tài: Nhận dạng và sản xuất tiếng nói bằng mạng nơron tự […]

Chi tiết
Trang 1 của 912345...Trang cuối »