Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II, năm học 2019-2020

     Nhà trường nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia: Học viên cao học và sinh viên đại học chính quy (sau đây gọi tắt là người học).

2. Thời gian: 01 học kỳ hoặc 1 năm (từ học kỳ I, năm học 2019-2020).

3. Chỉ tiêu: 05 người học toàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Kinh phí tham gia chương trình:

       – Người học tham dự được miễn học phí, các chi phí khác người học tự thanh toán;

       – Người học cần lựa chọn đúng chương trình của mình do có sự khác biệt về chi phí tại các khu học xá.

5. Điều kiện tham gia chương trình:

     – Đang là sinh viên đại học chính quy năm thứ hai và năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 01 kỳ học của ĐHQGHN;

      – Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0;

      – Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đáp ứng yêu cầu của Đại học Sciences Po;

      + Tối thiểu phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc TOEFL tương đương.

      + Tối thiểu tiếng Pháp B2 hoặc tương đương.

      – Thông tin tham khảo về chương trình:

       +) Website chính của chương trình: http://www.sciencespo.fr/international/en

       +) Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ cho sinh viên và học viên cao học đăng ký tham dự chương trình

      +) Thông tin cho học viên cao học đăng ký tham dự chương trình

      +) Thông tin cho sinh viên đăng ký tham dự chương trình

6. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký (Mẫu số 01 – Application form- Out bound students, Mẫu số 01 – Cam kết tham dự sinh viên);

– Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– CV cá nhân (tiếng Anh);

– Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình;

– Photo hộ chiếu;

      *Lưu ý: Sau khi được ĐHQGHN lựa chọn và cho phép đăng ký hồ sơ online, người học đăng ký trao đổi phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đối tác.

         Người học cần phải lưu file PDF để hoàn thiện hồ sơ online khi có yêu cầu từ ĐH Sciences Po.

        Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp”. Hồ sơ không trả lại.

        Nhà trường thông báo để người học được biết, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 103-E3) trước 17h00, thứ Tư, ngày 08/05/2019.

Bài viết liên quan