Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản

     Nhà trường nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

       1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học chính quy và học viên cao học (sau đây gọi tắt là người học);

       2. Thời gian diễn ra chương trình: 01 kỳ hoặc 01 năm (từ tháng 09/2019 đến tháng 09/2020).

3. Chỉ tiêu: 02 người học trong toàn ĐHQGHN;

      4. Kinh phí tham gia chương trình: Người học được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được miễn học phí, các chi phí khác người học tự thanh toán;

5. Điều kiện tham gia chương trình:

      – Đang là sinh viên đại học năm thứ hai đến học kỳ I năm thứ tư hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 1 học kỳ, đang trong thời hạn đào tạo chuẩn;

      – Đạt điểm trung bình chung các học kỳ đã học từ 2.8/4.0 trở lên;

      – Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 (và tương đương) hoặc tiếng Nhật N2. Người học cần tìm kỹ các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ với các chương trình đào tạo (chi tiết tham khảo trong tài liệu đính kèm).

6. Hồ sơ đăng ký:

      – Người học hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN (Mẫu số 01 – Cam kết tham dự sinh viên; Mẫu số 01 – Application form- Out bound students);

– Bảng điểm theo yêu cầu có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện/phòng khám;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– 01 bản photo hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

      Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản”. Hồ sơ không trả lại.

     Để biết thêm thông tin, người học cần tham khảo thêm thông tin chương trình theo tài liệu đính kèm và tại website của Đại học Kanagawa: http://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html

      – (English)Application Information for Exchange Program at Kanagawa University 2019

      – 2018年度日本語科目一覧Japanese Language Class List 2018

      – 2018年度英語による開講科目一覧Classes conducted in English 2018

      – 2019年度交換留学募集案内

      – 交換留学申請および科目履修確認チャートInformation chart on Application for exchange program and class registration

      Nhà trường thông báo để người học được biết, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 17h00, thứ Ba, ngày 26/03/2019.

Bài viết liên quan