Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản trong năm học 2019-2020

     Nhà trường nhận được thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản năm 2019. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

     1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học hoặc học viên cao học (sau đây gọi tắt là người học)

     2. Thời gian tham gia: 01 học kỳ hoặc 01 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa thu năm 2019)

     3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên và 02 học viên trong toàn ĐHQGHN’

     4. Điều kiện tham dự chương trình

     – Là sinh viên đại học năm thứ 2 đến kỳ I năm 4 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên của ĐHQGHN;

     – Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0;

     – Trình độ ngoại ngữ:

     +) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 5.5.

     +) Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N3.

     5. Hồ sơ đăng ký

    – Đơn đăng ký (Mẫu số 01 – Application form- Out bound students);

    – Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

    – Giấy khám sức khỏe;

    – Chứng chỉ ngoại ngữ;

    – Photo hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

    *Lưu ý: Người học đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

     6. Chi phí tham dự chương trình

     – Người học tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèm và website của ĐH CHUO: http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/

      Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 17h00, thứ Tư, ngày 06/03/2019.

         Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan