Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Xuân Hương

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu học máy thống kê cho phân tích quan điểm

       Họ và tên:   Nguyễn Thị Xuân Hương                            Giới tính: Nữ

      Ngày sinh:  03/02/1976                                                    Nơi sinh:  Hải Phòng

      Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính

Mã số: 9480101.01                                                          

      Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu học máy thống kê cho phân tích quan điểm

      Cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Anh Cường, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

      Cán bộ hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Lê Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản

       Tóm tắt LATS của NCS Nguyễn Thị Xuân Hương

Bài viết liên quan