Th3
07

Một số văn bản, biểu mẫu

Nhà trường cung cấp một số văn bản, biểu mẫu dành cho người học: 1. Giấy chứng nhận là học viên cao học, nghiên cứu sinh 2. Đơn xin đổi chuyên ngành đào tạo 3. Đơn xin hoãn thi 4. Đơn xin tiếp tục học tập 5. Đơn xin xem lại bài thi       6. Học viên làm […]

Chi tiết
Th9
11

Các chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng đối với học viên cao học

         Căn cứ Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;           Căn cứ Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 về “Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ
Chi tiết
Th9
09

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2020-2021

     Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2020-2021”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên cao học. 2. Các chương trình […]

Chi tiết
Th9
09

Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2020-2021

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2020-2021”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
08

Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học

     Căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam trong những ngày qua; Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu toàn thể bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
08

Triển khai giảng dạy tập trung từ ngày 14/09/2020

      Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:     1. Từ ngày 14/09/2020, Nhà trường triển khai giảng dạy trực tiếp trên giảng đường theo thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2020-2021 đã công bố.     2. Đề nghị các Thầy/Cô […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
08

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka Nhật Bản năm học 2020-2021

     Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 2530/ĐHQGHN-ĐT, ngày 04/04/2020 về chương trình “Trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: – iExPO: Dành cho học viên cao học . […]

Chi tiết
Th9
08

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

     Ngày 04/09/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2532/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2021”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: từ tháng 03/2021-08/2021; 2. Chỉ […]

Chi tiết
Th8
31

Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2020-2021

     Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo số 2447/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 25/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) năm học 2020-2021 như […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Trang 1 của 4012345...102030...Trang cuối »