Th3
07

Một số văn bản, biểu mẫu

Nhà trường cung cấp một số văn bản, biểu mẫu dành cho người học: 1. Giấy chứng nhận là học viên cao học, nghiên cứu sinh 2. Đơn xin đổi chuyên ngành đào tạo 3. Đơn xin hoãn thi 4. Đơn xin tiếp tục học tập 5. Đơn xin xem lại bài thi       6. Học viên làm […]

Chi tiết
Th8
17

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Hường

Tên đề tài luận án: Một số phương pháp kiểm chứng tái cấu trúc phần mềm. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Hường………….. 2. Giới tính: Nữ…………………….. 3. Ngày sinh: 02/02/1983………………………………………….. 4. Nơi sinh: Hải Phòng………….. 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1118/QĐ-CTSV ngày 24/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại […]

Chi tiết
Th8
15

Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019

      Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1), năm học 2018-2019”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng. […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th8
15

Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2018-2019

      Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2018-2019 như sau: 1. Đối […]

Chi tiết
Th8
13

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Trịnh Đông

     Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Trịnh Đông, sinh ngày 12/07/1974, tại Hải Phòng.      Tên đề tài luận án:“ Một số phương pháp mô hình hoá và […]

Chi tiết
Th8
13

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tăng Thế Toan

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tăng Thế Toan, sinh ngày 04/12/1976, tại Hải Dương. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển anten mảng vi dải có […]

Chi tiết
Th8
09

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka Nhật Bản kỳ II, năm học 2018-2019

      Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 năm (từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020); 2. […]

Chi tiết
Th8
07

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lâm Minh Long

       Tên đề tài luận án: Chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp nanô PEDOT: PSS, P3HT và một số thành phần vô cơ (rGO, GQD, CNT, AgNW/NP).  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lâm Minh Long                  2. […]

Chi tiết
Th8
07

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tống Văn Luyên

     Tên đề tài luận án: Nghiên cứu và phát triển các bộ định dạng và điều khiển búp sóng thích nghi để chống nhiễu trong các anten thông minh (Research and development of adaptive beamformers for interference suppression in smart antennas) 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tống Văn Luyên      […]

Chi tiết
Trang 1 của 1512345...10...Trang cuối »