Nộp học phí học kỳ II, học phí quá hạn, học phí ngoài giờ và các khoản nợ (nếu có), trong năm học 2018-2019, của NCS, HVCH

    Trong tháng 2 và tháng 3/2019, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí niên chế; học phí học ngoài giờ của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá K22, K23, K24 và K25; học phí quá hạn của các nghiên cứu sinh khóa K21, K22, K23, K24 và K25; ngoài ra hiện nay vẫn còn một số học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) còn có các khoản nợ học phí. Nhà trường thông báo:  

     1. Người học có tên trong danh sách đính kèm (HP, HPNG, HPQH HVCHHP, HPNG, HPQH NCS) phải thực hiện nghĩa vụ nộp học phí cho Nhà trường qua tài khoản BIDV mà Nhà trường đã mở cho học viên từ đầu khóa học (lưu ý: số dư tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 50.000đ) trong thời gian từ thứ Ba ngày 19/3/2019 đến hết thứ Sáu ngày 19/4/2019. Nếu có thắc mắc về số tiền phải nộp, đề nghị liên hệ tại phòng 101 E3 (bộ phận thu học phí).

    2. Sau thứ Sáu ngày 19/4/2019, người học nào vẫn chưa thực hiện nộp học phí theo yêu cầu sẽ không được dự thi các học phần đã học trong học kỳ II, năm học 2018-2019 (đối với học viên cao học), không được báo cáo tiến độ (đối với nghiên cứu sinh) đồng thời không được xét các loại học bổng, không được cung cấp các dịch vụ tại Trường.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan