Th10
03

Đăng ký tham gia chương trình HB Annex, học kỳ I, năm học 2022-2023

    Ngày 30/9/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn gửi các đơn vị, thông báo về chương trình học bổng của  Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi tắt là Học bổng Annex) học kỳ I, năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên Trường […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
29

Đăng ký nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023

    Ngày 29/09/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của ĐHQGHN, thông báo về “Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023”.       Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:   1. […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
23

Danh sách điều chỉnh, bổ sung sinh viên nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023

    Thực hiện Công văn số 2888/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/08/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghệ đã gửi công văn số 432/ĐHCN-CTSV ngày 19/09/2022 về việc đề nghị danh sách sinh viên được nhận học bổng PonyChung, HQ, năm học 2022-2023. […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
21

Lịch thu học phí đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên (các khóa từ 2021 trở về trước)

   Căn cứ vào Quy định định mức học phí bậc đào tạo đại học đã được Nhà trường ban hành trong năm học 2022-2023;    Nhà trường thông báo lịch thu học phí đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên (các khóa từ 2021 trở về trước) cụ thể […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
21

Chương trình học bổng thạc sĩ 100% CCU-WNC 2022

   Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN nhận được thông báo về Học bổng CCU-WNC 2022. Học bổng CCU-WNC 2022 là cơ hội học bổng 100% kèm sinh hoạt phí tại Đại học quốc lập Chungcheng và việc làm sau tốt nghiệp tại tập đoàn WNC. Đây là kết quả hợp tác ba bên giữa Trường Đại học […]

Chi tiết
Th9
19

Danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023

    Thực hiện Công văn số 2888/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/08/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023 và căn cứ biên bản họp ngày 16/09/2022 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng–Kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn các sinh viên có tên trong […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
12

Kế hoạch triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023

    Căn cứ vào Quy định định mức học phí các bậc đào tạo đại học và sau đại học đã được Nhà trường ban hành trong năm học 2022-2023;      Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thu học phí đối với bậc đào tạo đại học và sau đại học […]

Chi tiết
Th9
05

Học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023

    Ngày 31/8/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số 2888/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Trang 1 của 7012345...102030...Trang cuối »