Th9
22

Lễ trao học bổng trực tuyến của Quỹ học bổng Lawrence S.ting năm học 2020-2021

   ĐHQGHN nhận được email thông báo của Quỹ học bổng Lawrence S.ting về việc mời tham dự lễ trao học bổng trực tuyến, chi tiết như sau:    Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting và Công ty TNHH phát triển Liên Doanh Phú Mỹ Hưng sẽ tổ chức lễ trao học bổng lần 18 năm học 2020-2021 (Thư […]

Chi tiết
Th9
21

Đăng ký nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

    Ngày 21/9/2020, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số 2707/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của ĐHQGHN, thông báo về “Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021”.       Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như […]

Chi tiết
Th9
18

Đăng ký nhận học bổng Brother, năm học 2020-2021

    Ngày 16/9/2020, Trường Đại học công nghệ nhận được thông báo từ Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (BIVN) về chương trình học bổng Brother, năm học 2020-2021.     Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (BIVN) là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản được thành […]

Chi tiết
Th9
17

Đề cử học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2020-2021

   Thực hiện Công văn số 2438/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 24/8/2020, của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2020-2021 và căn cứ biên bản họp ngày 15/9/2020 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Kỷ luật, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn các sinh viên […]

Chi tiết
Th9
16

Tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN – Hàn Quốc

   Ngày 15/09/2020, Nhà trường nhận được công văn số 2629/ĐHQGHN-HTPT về việc “Cử sinh viên tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN – Hàn Quốc”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: Từ ngày 23-27/11/2020. 2. Hình thức tham dự: Trực tuyến. 3. Chủ đề […]

Chi tiết
Th9
14

Triển khai Giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2020

    Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số 3308/BGDĐT-GDCTHSSV về việc Triển khai Giải thưởng Honda (Honda Award) dành cho sinh viên đại học năm 2020. Đây là Giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty Honda Việt Nam thực hiện, nhằm khuyến khích, nâng […]

Chi tiết
Th9
11

Đăng ký nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản, năm học 2020-2021

    Ngày 01/9/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2508/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2020-2021. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và […]

Chi tiết
Th9
09

Chương trình trao đổi sinh viên của UMAP

     Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo chương trình “Trao đổi sinh viên của UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) về chương trình A&B của UMAP trong học kỳ II, năm học 2020-2021” dành cho sinh viên.  Thông tin chi tiết về chương trình như sau: […]

Chi tiết
Trang 1 của 4212345...102030...Trang cuối »