Th4
03

Danh sách miễn giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020

    Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị […]

Chi tiết
Th3
26

Kết quả nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020

   Ngày 17/01/2020, Nhà trường có thông báo số 33/TB-CTSV về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 và các thông báo ngày 14/2/2020 và 05/3/2020 về việc lui thời hạn nộp hồ sơ. Nay Nhà trường thông báo kết quả nộp hồ sơ MGHP trong HKII năm […]

Chi tiết
Th3
23

Nộp học phí Giáo dục Quốc phòng – an ninh năm học 2019-2020 của sinh viên đại học hệ chính quy

    Nhà trường đã ban hành quyết định số 154/QD-CTSV ngày 16/3/2020 về việc thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên đại học hệ chính quy trong năm học 2019-2020. Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp học phí như sau: I. […]

Chi tiết
Th3
23

Quyết định thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên đại học hệ chính quy, trong năm học 2019-2020

    Nhà trường ban hành Quyết định số 154/QĐ-CTSV thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên đại học hệ chính quy, trong năm học 2019-2020. Cụ thể:     – Thu 100% học phí học lần đầu, học lại môn học Giáo dục Quốc phòng – An […]

Chi tiết
Th3
20

Giới thiệu cá nhân, tập thể tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

    Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 828/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 16/03/2020 về việc “Giới thiệu các nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020”, Nhà trường thông báo tới toàn thể các Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn (sau đây gọi chung là […]

Chi tiết
Th3
12

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia

      Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 712/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia (UKM) năm 2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên/học viên cao học (sau đây gọi tắt […]

Chi tiết
Th3
12

Đăng ký tham gia chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2020

     Ngày 17/02/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 528/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2020. Thông tin chi tiết về học bổng như sau: 1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét […]

Chi tiết
Th3
12

Chương trình học bổng HB Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020

    Ngày 12/3/2020, trường ĐHCN nhận được thông tin chương trình học bổng HB Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 từ Chính phủ Công hòa Indonesia cho sinh viên Việt nam học thạc sĩ và cử nhân 19 trường đại học tương ứng ở của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đang trong quá […]

Chi tiết
Trang 1 của 3612345...102030...Trang cuối »