Th9
16

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học

    Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức học học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) lưu […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
12

Kế hoạch triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023

    Căn cứ vào Quy định định mức học phí các bậc đào tạo đại học và sau đại học đã được Nhà trường ban hành trong năm học 2022-2023;      Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thu học phí đối với bậc đào tạo đại học và sau đại học […]

Chi tiết
Th8
18

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

    Ngày 18/08/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2759/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2023”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi mùa Xuân […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
11

Danh sách học viên đề nghị xét học bổng Toshiba, năm học 2022-2023

    Thực hiện thông báo số 2080/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2022-2023, căn cứ biên bản […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th7
12

Đăng ký nhận học bổng Vallet 2022

    Tổ chức khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt nam sẽ tổ chức trao học bổng Vallet 2022 cho những sinh viên và học viên sau đại học xuất sắc năm học 2021-2022 của các Trường Đại học/Viện nghiên cứu khu vực phía Bắc.    Số lượng học bổng Vallet 2021 cho […]

Chi tiết
Th7
11

Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2022-2023

    Ngày 11/7/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2022-2023 như sau: 1. Đối […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th6
28

Điều chỉnh, bổ sung danh sách thu học phí của sinh viên, học viên trong học kỳ II năm học 2021-2022

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;     Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng . Thạc sỹ
Chi tiết
Th6
16

Giới thiệu sinh viên đăng ký tham dự Tsukuba Summer Research Program 2022

     Ngày 15/06/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2001/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về việc Đại học quốc lập Tsukuba, Nhật Bản có tổ chức tuyển sinh tham dự Chương trình Tsukuba Summer Research 2022. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Trang 1 của 3212345...102030...Trang cuối »