Th5
12

HỌC BỔNG TIẾN SỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA WROCLAW, BA LAN (WUST)

   Phòng KHCN&HTPT nhận được thông báo của Khoa Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa Wroclaw, Ba Lan về Học bổng Tiến sỹ năm 2020 (PhD positions at WUST-Poland) như sau:    – Ứng viên cần có bằng Thạc sỹ (hoặc tương đương) các chuyên ngành: vật lý, toán học, khoa học máy […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th5
08

Triển khai giảng dạy và học tập tại Trường sau thời gian học trực tuyến

     – Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học;      – Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, xét đề nghị của các Phòng chức năng;      Nhà trường thông […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th5
04

Triển khai GD&HT theo công văn số 1207/ĐHQGHN-VP

     Thực hiện công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/04/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch; Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, xét đề nghị của các Phòng chức năng. Nhà trường thông báo về […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th4
27

Nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

    Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá; ngoài ra hiện nay vẫn còn một số học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) còn có các khoản nợ học […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
31

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

     Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) nghiêm […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
31

Thông tin luận án của NCS Lê Khắc Quynh

      Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo cảm biến từ trường có kích thước micro-nano dạng cầu Wheatstone dựa trên hiệu ứng từ-điện trở dị hướng”. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Khắc Quynh                                […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
31

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Phương Thảo

Tên đề tài luận án: Xây dựng đồ thị tái tổ hợp di truyền cho dữ liệu hệ gen. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Thảo          2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 07/11/1983                            […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
13

Tiếp tục triển khai công tác dạy – học trực tuyến trong học kỳ II, 2019-2020

    Thực hiện công văn số 737/ĐHQGHN-CT&CTTHSSV về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Đại học Quốc Gia Hà Nội ngày 9/03/2020, phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo tới toàn thể Thầy/Cô, các bạn sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên), các đơn vị trong Trường: […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết