Th3
08

Tuyển sinh đi học tại Ca –Dắc-Xtan năm 2021

     Nhà trường nhận được thông báo số 186/TB-BGDĐT, ngày 02/03/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo về chương trình học bổng theo diện Hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Ca-dắc-xtan. Theo đó năm 2021 chính phủ Ca-dắc-xtan sẽ cấp 03 học bổng đào tạo trình độ đại học, […]

Chi tiết
Th3
06

Lịch học tập trung tại Trường ĐHCN, thực hiện khai báo y tế và các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

     Tiếp tục triển khai kế hoạch năm học 2020-2021 đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho người học khi quay trở lại trường học tập. Nhà trường xin thông báo một số nội dung như sau:     1. Toàn thể sinh viên, […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th3
05

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Phạm Quốc Thắng

   Tên đề tài luận án:   Nâng cao hiệu năng các phương pháp phân loại đối tượng trong ảnh.    Họ và tên:   Phạm Quốc Thắng                                        Giới tính: Nam    Ngày sinh:  11/06/1979                                                    Nơi sinh:  Thái Bình    Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
05

Ban hành quy định về việc nộp học phí tại Trường Đại học Công nghệ

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;   Căn […]

Chi tiết
Th3
01

Tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

    Nhà trường nhận được thông báo số 229/ĐHQGHN-KHCN, ngày 01/02/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin về cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Thể lệ cuộc thi và thông tin chi tiết về cuộc thi được đính kèm.   […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th2
26

Nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021 và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

    Trong học kì I năm học 2020-2021, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá K22 đến K26;    Tuy nhiên, tính đến ngày 19/02/2021, một số học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th2
24

Chương trình học online của Đại học Osaka, Nhật Bản

     Nhà trường nhận được thông báo về việc Đại học Osaka, Nhật Bản triển khai chương trình học online dành cho sinh viên/học viên cao học của các đơn vị đối tác với Đại học Osaka, cụ thể như sau: 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên/học viên cao học; 2. Chỉ tiêu: […]

Chi tiết
Th2
23

Đăng ký nhận học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2021

     Ngày 22/02/2021, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2021. Thông tin chi tiết về học bổng như sau: 1. Tiêu chuẩn […]

Chi tiết