Th9
08

Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học

     Căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam trong những ngày qua; Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu toàn thể bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
08

Triển khai giảng dạy tập trung từ ngày 14/09/2020

      Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:     1. Từ ngày 14/09/2020, Nhà trường triển khai giảng dạy trực tiếp trên giảng đường theo thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2020-2021 đã công bố.     2. Đề nghị các Thầy/Cô […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
08

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka Nhật Bản năm học 2020-2021

     Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 2530/ĐHQGHN-ĐT, ngày 04/04/2020 về chương trình “Trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: – iExPO: Dành cho học viên cao học . […]

Chi tiết
Th9
08

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

     Ngày 04/09/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2532/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2021”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: từ tháng 03/2021-08/2021; 2. Chỉ […]

Chi tiết
Th8
31

Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2020-2021

     Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo số 2447/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 25/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) năm học 2020-2021 như […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th8
31

Chương trình học bổng Ireland Fellows Programme-Asia của chính phủ Ireland

   Ngày 25/8/2020, Trường ĐHCN nhận được thông báo số 2443/ĐHQGHN-HTPT của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Ireland Fellows Programme-Asia của chính phủ Ireland.     Đề nghị các HVCH/NCS trường ĐHCN, có nguyện vọng tham gia, tìm hiểu thông tin về chương trình và đăng kí nếu đủ điều […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th8
25

Triển khai công tác dạy – học trực tuyến đối với các học phần trong Học kỳ I năm học 2020-2021

Thực hiện nội dung Công văn khẩn số 2189/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/07/2020 về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt Nam trong thời gian vừa qua; Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo […]

Chi tiết
Th7
24

Triệu tập người học tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 07 năm 2020

    Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các Nghiên cứu sinh, Học viên, Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020, Phòng Công tác sinh viên thông báo :     Nhà trường tổ chức Lễ […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết