Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025

Ngày 30/12/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 4669/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, thông báo học bổng thạc sỹ toàn phần Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ năm học 2024-2025, cho đối tượng là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch), đã tốt nghiệp đại học, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, đáp ứng yêu cầu về điều kiện ngoại ngữ. Hồ sơ ứng tuyển gồm: 
– Hai bài luận; 
– Ba thư giới thiệu; 
– Bằng tốt nghiệp và bảng điểm từ bậc đại học trở lên; 
– Chứng chỉ TOEFL/IELTS/PTE/Dualingo còn giá trị sử dụng; 
– Sơ yếu lý lịch (CV). 
Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://apply.iie.org/ffsp2024 Thời hạn nhận hồ sơ trực tuyến: 17 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2023 (giờ Việt Nam) Thông tin chi tiết tại website: https://vn.usembassy.gov/educationculture/fulbright-program-vietnam/vietnamse-student-program/ hoặc cô Huy Thị Hạnh, Trợ lý chương trình, điện thoại: (024)38505089, email: HuyHT@state.gov
Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan