Th5
21

Nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

    Ngày 08/5/2020, Nhà trường đã ban hành Quyết định về việc giảm 5% học phí của học kỳ II năm học 2019-2020 do tác động của dịch covid – 19.     Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp học phí và các khoản nợ (nếu có) của các […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th5
21

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thế Hoàng Anh

      Tên đề tài luận án: Một số phương pháp xử lý và phân loại tín hiệu điện não cho các ứng dụng giao diện não – máy tính       1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Hoàng Anh                          […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th5
19

Điều chỉnh học phí sau đại học, giảm 5%

    Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;     Căn […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th5
12

HỌC BỔNG TIẾN SỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA WROCLAW, BA LAN (WUST)

   Phòng KHCN&HTPT nhận được thông báo của Khoa Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa Wroclaw, Ba Lan về Học bổng Tiến sỹ năm 2020 (PhD positions at WUST-Poland) như sau:    – Ứng viên cần có bằng Thạc sỹ (hoặc tương đương) các chuyên ngành: vật lý, toán học, khoa học máy […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th5
08

Triển khai giảng dạy và học tập tại Trường sau thời gian học trực tuyến

     – Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học;      – Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, xét đề nghị của các Phòng chức năng;      Nhà trường thông […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th5
04

Triển khai GD&HT theo công văn số 1207/ĐHQGHN-VP

     Thực hiện công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/04/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch; Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, xét đề nghị của các Phòng chức năng. Nhà trường thông báo về […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th4
27

Nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

    Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá; ngoài ra hiện nay vẫn còn một số học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) còn có các khoản nợ học […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
31

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

     Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) nghiêm […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết