Đội ngũ cán bộ

     Trường Đại học Công nghệ hiện có 234 cán bộ trong đó có 179 giảng viên, nghiên cứu viên và 55 cán bộ hành chính, phục vụ. Nhà trường luôn tự hào có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trình độ cao có học vị tiến sĩ trở lên chiếm […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

      Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được thành lập theo quyết định số 828/QĐ-TCCB, ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  School of Aerospace Engineering, viết tắt là SAE. Viện là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

        Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được thành lập theo quyết định số 828/QĐ-TCCB, ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  School of Aerospace Engineering, viết tắt là SAE. Viện là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Trung tâm Máy tính

1. Chức năng: tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường; triển khai công nghệ, quản trị cơ sở vật chất công nghệ thông tin dùng chung do Trung tâm phụ trách. 2. Nhiệm vụ       – Xây dựng và hoạch định […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và triển khai công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục và phát triển văn hóa chất lượng của Trường. 2. Nhiệm vụ        – Quản lý phát triển văn hóa chất lượng và ứng dụng các mô hình […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Khoa Công nghệ Thông tin

       Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) được thành lập vào ngày 11/02/1995 thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hiện nay là Khoa CNTT thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Được thành lập cách đây hơn 20 năm nhưng Khoa CNTT có truyền thống hơn […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Phòng Thanh tra & Pháp chế

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường. 2. Nhiệm vụ a. Công tác thanh tra         – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo chỉ đạo của […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN), quản lý dự án đầu tư về khoa học – công nghệ và hoạt động hợp tác phát triển. 2. Nhiệm vụ a. Quản lý hoạt động khoa học – công nghệ […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết
Trang 1 của 212