Khoa Công nghệ nông nghiệp

   Khoa Công nghệ nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.     Khoa Công nghệ nông nghiệp là đơn vị tổ chức đào tạo đại học và sau đại học nguồn nhân lực công nghệ chất lượng […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông

      Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, được thành lập ngày 28/03/2018 theo quyết định số 252/QĐ-ĐHCN trên cơ sở Phòng thí nghiệm Vật liệu linh kiện và kết cấu tiên tiến trực thuộc Khoa Cơ học kỹ thuật và […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Đội ngũ cán bộ

     Trường Đại học Công nghệ hiện có 279 cán bộ trong đó có 212 giảng viên, nghiên cứu viên và 67 cán bộ hành chính, phục vụ. Nhà trường luôn tự hào có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trình độ cao có học vị tiến sĩ trở lên chiếm tỷ […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

      Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được thành lập theo quyết định số 828/QĐ-TCCB, ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  School of Aerospace Engineering, viết tắt là SAE. Viện là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

        Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được thành lập theo quyết định số 828/QĐ-TCCB, ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  School of Aerospace Engineering, viết tắt là SAE. Viện là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025:          STT Họ và tên Chức vụ Đảng 1 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà Bí thư Đảng ủy 2 GS.TS. Chử Đức Trình Phó Bí thư 3 TS. Nguyễn Anh Thái Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra […]

Chi tiết

Trung tâm Máy tính

1. Chức năng: tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường; triển khai công nghệ, quản trị cơ sở vật chất công nghệ thông tin dùng chung do Trung tâm phụ trách. 2. Nhiệm vụ       – Xây dựng và hoạch định […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

       1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và triển khai công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục và phát triển văn hóa chất lượng của Trường. 2. Nhiệm vụ        – Quản lý phát triển văn hóa chất lượng và ứng dụng […]

Bởi Tuyết Nga | Cơ cấu tổ chức
Chi tiết
Trang 1 của 3123