Phòng Công tác Sinh viên

       1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là công tác sinh viên).

2. Nhiệm vụ

a. Công tác chính trị, tư tưởng sinh viên

      – Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị-tư tưởng, quán triệt và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của ĐHQGHN và của Trường; giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức, nếp sống văn minh cho người học.

      –  Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, báo cáo kịp thời với Đảng ủy, Ban giám hiệu để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.

     – Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa học, đầu mỗi năm học;  tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường với đại biểu sinh viên.

b. Công tác quản lý người học

       – Tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và trao bằng;

       – Tổ chức nhập học, hoàn thiện hồ sơ người học; hậu kiểm tuyển sinh.

       – Quản lý hồ sơ người học; chỉ định ban cán sự lớp; cấp phát quản lý thẻ sinh viên, học viên; quản lý sinh viên nội, ngoại trú.

       – Tiếp người học, giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến người học; xác nhận, giới thiệu người học với các cơ quan ngoài Trường.

        – Thực hiện chế độ, chính sách đối với người học; thông báo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên tới gia đình.

        –  Xây dựng kế hoạch thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác của người học;

       – Quản lý thông tin các nguồn học bổng ngoài ngân sách; thủ tục cho người học vay vốn ngân hàng. 

       – Thực hiện bình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học.

       – Đánh giá kết quả rèn luyện, thi đua khen thưởng và kỷ luật của sinh viên.

       – Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên.

       – Tổ chức các đoàn sinh viên tham gia các cuộc thi, hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế.

      – Tư vấn, hỗ trợ sinh viên các vấn đề về tâm lý – xã hội; tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, khám chữa bệnh, bảo hiểm cho sinh viên.

      – Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

      – Phát triển mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

      – Cung cấp các dịch vụ tiện ích khác cho người học trong quá trình học tập.

c. Công tác cựu sinh viên

       – Khảo sát việc làm, phát triển mạng lưới và quản lý cơ sở dữ liệu cựu sinh viên, học viên; Phát triển các nguồn lực từ cựu sinh viên để hỗ trợ cho hoạt động sinh viên và Trường.

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên Chức vụ

Email

1

TS. Bùi Trung Ninh

Trưởng phòng

ninhbt@vnu.edu.vn

2

ThS. Trần Thúy Hằng

Chuyên viên

hangtt@vnu.edu.vn

3

ThS. Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên

huongbtt@vnu.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

hongnt1991@vnu.edu.vn

5

CN. Bùi Thị Hà

Chuyên viên

 btha@vnu.edu.vn

6

CN. Lê Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 phuongthao7196@vnu.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên

nthue153@vnu.edu.vn

8

CN. Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

hangnt22@vnu.edu.vn

 

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 104 – Nhà E3. Điện thoại:  (024) 3754 8864

Bài viết liên quan