Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020:          STT Họ và tên Chức vụ Đảng 1 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Bí thư Đảng ủy 2 ThS. Phạm Duy Hưng Ủy viên Thường vụ 3 PGS.TS. Đặng Thế Ba Ủy viên 4 TS. Nguyễn Anh Thái Ủy […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trường. 2. Nhiệm vụ: a. Công tác chính trị tư tưởng cán bộ – Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức (CB,VC), phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Th7
26

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN: STT Tên văn bản Số công văn Ngày tháng 1   Hướng dẫn khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy bằng thứ nhất trình độ đại học 3890/HD-ĐHQGHN 05/12/2016 2   Hướng dẫn Đánh giá chất lượng và kiểm […]

Chi tiết

Kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2012 – 2013

Xem nội dung chi tiết tại đây

Bởi Tuyết Nga | Kế hoạch . Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 1 của 3123