Đội ngũ cán bộ

     Trường Đại học Công nghệ hiện có 247 cán bộ trong đó có 185 giảng viên, nghiên cứu viên và 64 cán bộ hành chính, phục vụ. Nhà trường luôn tự hào có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trình độ cao có học vị tiến sĩ trở lên chiếm tỷ lệ 61%, trong đó tỉ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt 19,5%. Bên cạnh đó, Nhà trường còn có đội ngũ giáo sư kiêm nhiệm đến từ các trường đại học và viện tiên tiến trên thế giới. Dưới đây là danh sách cán bộ, giảng viên của trường có học vị tiến sĩ trở lên. 

I. Danh sách Giáo sư

Stt Họ và tên Đơn vị công tác
1 GS.TS Bạch Gia Dương Khoa Điện tử – Viễn thông
2 GS.TSKH Nguyễn Đình Đức Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa
3 GS.TS Nguyễn Hữu Đức Phòng thí nghiệm trọng điểm Micro-Nano
4 GS.TS Nguyễn Năng Định Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nanô
5 GS. TS Lê Huy Hàm Khoa Công nghệ nông nghiệp
6 GS. TS Nguyễn Thanh Thủy Khoa Công nghệ Thông tin

II. Danh sách Phó Giáo sư

Stt Họ và tên  Đơn vị công tác
1 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh Khoa Công nghệ thông tin
2 PGS.TS. Đặng Thế Ba Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
3 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình Khoa Công nghệ thông  tin
4 PGS.TS. Nguyễn Hải Châu Khoa Công nghệ thông  tin
5 PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
6 PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
7 PGS.TS. Phan Xuân Hiếu Khoa Công nghệ thông  tin
8 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà Khoa Công nghệ thông  tin
9 PGS.TS. Lê Thanh Hà Khoa Công nghệ thông tin
10 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa Khoa Công nghệ thông  tin
11 PGS.TS. Trương Anh Hoàng Khoa Công nghệ thông  tin
12 PGS. TS. Nguyễn Nam Hoàng Khoa Điện tử viễn thông
13 PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn Khoa Công nghệ thông  tin
14 PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng Khoa Công nghệ thông  tin
15 PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
16 PGS.TS. Hoàng Nam Nhật Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
17 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Khoa Công nghệ thông tin
18 PGS.TS. Trần Đức Tân Khoa Điện tử viễn thông
19 PGS.TS. Nguyễn Phương Thái Khoa Công nghệ thông tin
20 PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh Khoa Công nghệ thông tin
21 PGS.TS. Phạm Đức Thắng Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
22 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
23 PGS.TS. Nguyễn Trí Thành Khoa Công nghệ thông tin
24 PGS.TS. Trương Ninh Thuận Khoa Công nghệ thông tin
25 PGS.TS. Hà Quang Thụy Khoa Công nghệ thông tin
26 PGS.TS. Chử Đức Trình Khoa Điện tử viễn thông
27 PGS.TS. Nguyễn Linh Trung Khoa Điện tử viễn thông
28 PGS.TS. Trần Xuân Tú Khoa Điện tử viễn thông
29 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Điện tử viễn thông
30 PGS.TS. Nguyễn Đình Việt Khoa Công nghệ thông tin
31 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Khoa Công nghệ thông tin
32 PGS.TS. Trần Quang Vinh Khoa Điện tử viễn thông
33 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ Khoa Điện tử viễn thông

III. Danh sách Tiến sĩ

Stt Họ và tên Đơn vị công tác
1 TS. Nguyễn Ngọc An Khoa Điện tử viễn thông
2 TS. Hồ Thị Anh Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
3 TS. Vũ Tuấn Anh Khoa Điện tử viễn thông
4 TS. Vũ Thị Thùy Anh Bộ môn Công nghệ xây dựng – giao thông
5 TS. Trần Thị Minh Châu Khoa Công nghệ thông tin
6 TS. Ma Thị Châu Khoa Công nghệ thông tin
7 TS. Lâm Sinh Công Khoa Điện tử viễn thông
8 TS. Đặng Cao Cường Khoa Công nghệ thông tin
9 TS. Nguyễn Đức Cường Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
10 TS. Lê Việt Cường Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
11 TS. Tạ Việt Cường Khoa Công nghệ thông tin
12 TS. Trần Mậu Danh Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
13 TS. Phùng Chí Dũng Khoa Công nghệ thông tin
14 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Khoa Công nghệ thông tin
15 TS. Lê Phê Đô Khoa Công nghệ thông tin
16 TS. Đỗ Đức Đông Khoa Công nghệ thông tin
17 TS. Nguyễn Việt Dũng Khoa Điện tử viễn thông
18 TS. Đinh Triều Dương Khoa Điện tử viễn thông
19 TS. Phùng Mạnh Dương Khoa Điện tử viễn thông
20 TS. Ngô Thị Duyên Khoa Công nghệ thông tin
21 TS. Lê Vũ Hà Khoa Điện tử viễn thông
22 TS. Lưu Mạnh Hà Khoa Điện tử viễn thông
23 TS. Lê Hồng Hải Khoa Công nghệ thông tin
24 TS. Đặng Thanh Hải Khoa Công nghệ thông tin
25 TS. Bùi Thu Hằng Khoa Điện tử viễn thông
26 TS. Đặng Đức Hạnh Khoa Công nghệ thông tin
27 TS. Nguyễn Thị Hậu Khoa Công nghệ thông tin
28 TS. Lê Thị Hiên Khoa Công nghệ nông nghiệp
29 TS. Bùi Duy Hiếu Khoa Điện tử viễn thông
30 TS. Võ Đình Hiếu Khoa Công nghệ thông tin
31 TS. Trần Trọng Hiếu Khoa Công nghệ thông tin
32 TS. Lê Quang Hiếu Khoa Công nghệ thông tin
33 TS. Hà Minh Hoàng Khoa Công nghệ thông tin
34 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
35 TS. Lê Thị Hợi Khoa Công nghệ thông tin
36 TS. Nguyễn Kiêm Hùng Khoa Điện tử viễn thông
37 TS. Bùi Quang Hưng Khoa Công nghệ thông tin
38 TS. Vũ Diệu Hương Khoa Công nghệ thông tin
39 TS. Phạm Thị Việt Hương Khoa Điện tử viễn thông
40 TS. Đặng Nam Khánh Khoa Điện tử viễn thông
41 TS. Tô Văn Khánh Khoa Công nghệ thông tin
42 TS. Trần Đăng Khoa Khoa Công nghệ nông nghiệp
43 TS. Lê Nguyên Khôi Khoa Công nghệ thông tin
44 TS. Nguyễn Duy Khương Khoa Công nghệ thông tin
45 TS. Nguyễn Đình Lãm Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
46 TS. Phạm Mạnh Linh Khoa Công nghệ thông tin
47 TS. Nguyễn Ngọc Linh Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
48 TS. Đặng Đình Long Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
49 TS. Trần Quốc Long Khoa Công nghệ thông tin
50 TS. Trần Trúc Mai Khoa Công nghệ thông tin
51 TS. Đinh Thị Thái Mai Khoa Điện tử viễn thông
52 TS. Nguyễn Thị Yến Mai Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
53 TS. Dương Tuấn Mạnh Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
54 TS. Dương Lê Minh Khoa Công nghệ thông tin
55 TS. Vũ Thị Hồng Nhạn Khoa Công nghệ thông tin
56 TS. Bùi Trung Ninh Khoa Điện tử viễn thông
57 TS. Nguyễn Hoàng Quân Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
58 TS. Trần Quốc Quân Bộ môn Công nghệ xây dựng – giao thông
59 TS. Hà Thị Quyến Khoa Công nghệ nông nghiệp
60 TS. Trần Cao Quyền Khoa Điện tử viễn thông
61 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh Khoa Điện tử viễn thông
62 TS. Nguyễn Hoài Sơn Khoa Công nghệ thông tin
63 TS. Bùi Hồng Sơn Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
64 TS. Nguyễn Anh Thái Ban Giám hiệu
65 TS. Bùi Ngọc Thăng Khoa Công nghệ thông tin
66 TS. Lê Đình Thanh Khoa Công nghệ thông tin
67 TS. Nguyễn Hồng Thịnh Khoa Điện tử viễn thông
68 TS. Nguyễn Đại Thọ Khoa Công nghệ thông tin
69 TS. Phạm Minh Triển Khoa Điện tử viễn thông
70 TS. Bùi Đình Tú Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
71 TS. Trần Thanh Tùng Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
72 TS. Hoàng Xuân Tùng Khoa Công nghệ thông tin
73 TS. Bùi Thanh Tùng Khoa Điện tử viễn thông
74 TS. Tạ Đức Tuyên Khoa Điện tử viễn thông
75 TS. Nguyễn Thị Thanh Vân Khoa Điện tử viễn thông
76 TS. Nguyễn Văn Vinh Khoa Công nghệ thông tin
77 TS. Trần Mai Vũ Khoa Công nghệ thông tin
78 TS. Hoàng Văn Xiêm Khoa Điện tử viễn thông

IV. Danh sách Giáo sư kiêm nhiệm (Adjunct Professors)

Stt Họ và tên Đơn vị công tác
1 Ying-Dar Lin Trường ĐH Giao thông, Đài Loan
2 Kumbesan Sandrasegaran  Trường ĐH Công nghệ Sydney, Úc
3 Đỗ Ngọc Minh Trường ĐH Illinnois, Hoa Kỳ
4 Quang Hà Trường ĐH Công nghệ Sydney, Úc
5 Theo van Walsum Trung tâm y học Erasmus, Hà Lan
6 Karim Abed-Meraim Trường ĐH Orleans, Cộng hòa Pháp
7 Nguyễn Lê Minh Viện KH&CN Tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
8 Dominique Laffly Trường ĐH Toulouse 2, Cộng Hòa Pháp
9 Phạm Công Kha Trường ĐH Điện tử – Truyền thông, Tokyo, Nhật Bản
10 Phan Thế Long Hankuk University of Foreign Studies, Hàn Quốc
11 Michael Ellis Cục khảo sát Địa chất Vương Quốc Anh

Bài viết liên quan