Đội ngũ cán bộ

     Trường Đại học Công nghệ hiện có 234 cán bộ trong đó có 179 giảng viên, nghiên cứu viên và 55 cán bộ hành chính, phục vụ. Nhà trường luôn tự hào có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên trình độ cao có học vị tiến sĩ trở lên chiếm tỷ lệ 60%. Trong đó tỉ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt 20%. Dưới đây là danh sách cán bộ, giảng viên của trường có học vị tiến sĩ trở lên.

I. Danh sách Giáo sư

Stt Họ và tên Đơn vị công tác
1 GS.TS Bạch Gia Dương Khoa Điện tử – Viễn thông
2 GS.TSKH Nguyễn Đình Đức Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa
3 GS.TS Nguyễn Hữu Đức Phòng thí nghiệm trọng điểm Micro-Nano
4 GS.TS Nguyễn Năng Định Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nanô
5 GS. TS Nguyễn Thanh Thủy Khoa Công nghệ Thông tin

II. Danh sách Phó Giáo sư

Stt Họ và tên  Đơn vị công tác
1 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh Khoa Công nghệ thông tin
2 PGS.TS. Đặng Thế Ba Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
3 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình Khoa Công nghệ thông  tin
4 PGS.TS. Nguyễn Hải Châu Khoa Công nghệ thông  tin
5 PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
6 PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
7 PGS.TS. Phan Xuân Hiếu Khoa Công nghệ thông  tin
8 PGS.TS. Nguyễn Việt Hà Khoa Công nghệ thông  tin
9 PGS.TS. Lê Thanh Hà Khoa Công nghệ thông tin
10 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa Khoa Công nghệ thông  tin
11 PGS.TS. Trương Anh Hoàng Khoa Công nghệ thông  tin
12 PGS. TS. Nguyễn Nam Hoàng Khoa Điện tử viễn thông
13 PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn Khoa Công nghệ thông  tin
14 PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng Khoa Công nghệ thông  tin
15 PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
16 PGS.TS. Hoàng Nam Nhật Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
17 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn Khoa Công nghệ thông tin
18 PGS.TS. Trần Đức Tân Khoa Điện tử viễn thông
19 PGS.TS. Nguyễn Phương Thái Khoa Công nghệ thông tin
20 PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh Khoa Công nghệ thông tin
21 PGS.TS. Phạm Đức Thắng Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
22 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
23 PGS.TS. Nguyễn Trí Thành Khoa Công nghệ thông tin
24 PGS.TS. Trương Ninh Thuận Khoa Công nghệ thông tin
25 PGS.TS. Hà Quang Thụy Khoa Công nghệ thông tin
26 PGS.TS. Chử Đức Trình Khoa Điện tử viễn thông
27 PGS.TS. Nguyễn Linh Trung Khoa Điện tử viễn thông
28 PGS.TS. Trần Xuân Tú Khoa Điện tử viễn thông
29 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Điện tử viễn thông
30 PGS.TS. Nguyễn Đình Việt Khoa Công nghệ thông tin
31 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh Khoa Công nghệ thông tin
32 PGS.TS. Trần Quang Vinh Khoa Điện tử viễn thông
33 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ Khoa Điện tử viễn thông

III. Danh sách Tiến sĩ

Stt Họ và tên Đơn vị công tác
1 TS. Nguyễn Ngọc An Khoa Điện tử viễn thông
2 TS. Vũ Tuấn Anh Khoa Điện tử viễn thông
3 TS. Vũ Thị Thùy Anh Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
4 TS. Trần Thị Minh Châu Khoa Công nghệ thông tin
5 TS. Ma Thị Châu Khoa Công nghệ thông tin
6 TS. Lâm Sinh Công Khoa Điện tử viễn thông
7 TS. Đặng Cao Cường Khoa Công nghệ thông tin
8 TS. Lê Việt Cường Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
9 TS. Trần Mậu Danh Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
10 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Khoa Công nghệ thông tin
11 TS. Nguyễn Bá Đạt Khoa Công nghệ thông tin
12 TS. Lê Phê Đô Khoa Công nghệ thông tin
13 TS. Đỗ Đức Đông Khoa Công nghệ thông tin
14 TS. Nguyễn Việt Dũng Khoa Điện tử viễn thông
15 TS. Đinh Triều Dương Khoa Điện tử viễn thông
16 TS. Phùng Mạnh Dương Khoa Điện tử viễn thông
17 TS. Ngô Thị Duyên Khoa Công nghệ thông tin
18 TS. Lê Vũ Hà Khoa Điện tử viễn thông
19 TS. Lưu Mạnh Hà Khoa Điện tử viễn thông
20 TS. Đặng Thanh Hải Khoa Công nghệ thông tin
21 TS. Đặng Đức Hạnh Khoa Công nghệ thông tin
22 TS. Nguyễn Thị Hậu Khoa Công nghệ thông tin
23 TS. Lê Thị Hiên Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
24 TS. Võ Đình Hiếu Khoa Công nghệ thông tin
25 TS. Trần Trọng Hiếu Khoa Công nghệ thông tin
26 TS. Lê Quang Hiếu Khoa Công nghệ thông tin
27 TS. Hà Minh Hoàng Khoa Công nghệ thông tin
28 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
29 TS. Lê Thị Hợi Khoa Công nghệ thông tin
30 TS. Nguyễn Kiêm Hùng Khoa Điện tử viễn thông
31 TS. Bùi Quang Hưng Khoa Công nghệ thông tin
32 TS. Vũ Diệu Hương Khoa Công nghệ thông tin
33 TS. Phạm Thị Việt Hương Khoa Điện tử viễn thông
34 TS. Đặng Nam Khánh Khoa Điện tử viễn thông
35 TS. Tô Văn Khánh Khoa Công nghệ thông tin
36 TS. Trần Đăng Khoa Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
37 TS. Lê Nguyên Khôi Khoa Công nghệ thông tin
38 TS. Nguyễn Duy Khương Khoa Công nghệ thông tin
39 TS. Nguyễn Đình Lãm Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
40 TS. Nguyễn Ngọc Linh Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
41 TS. Trần Quốc Long Khoa Công nghệ thông tin
42 TS. Nguyễn Thăng Long Khoa Điện tử viễn thông
43 TS. Đặng Đình Long Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
44 TS. Trần Trúc Mai Khoa Công nghệ thông tin
45 TS. Đinh Thị Thái Mai Khoa Điện tử viễn thông
46 TS. Nguyễn Thị Yến Mai Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
47 TS. Dương Tuấn Mạnh Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
48 TS. Dương Lê Minh Khoa Công nghệ thông tin
49 TS. Vũ Thị Hồng Nhạn Khoa Công nghệ thông tin
50 TS. Bùi Trung Ninh Khoa Điện tử viễn thông
51 TS. Nguyễn Hoàng Quân Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
52 TS. Trần Quốc Quân Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
53 TS. Hà Thị Quyến Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
54 TS. Trần Cao Quyền Khoa Điện tử viễn thông
55 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh Khoa Điện tử viễn thông
56 TS. Nguyễn Hoài Sơn Khoa Công nghệ thông tin
57 TS. Bùi Hồng Sơn Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
58 TS. Nguyễn Anh Thái Ban Giám hiệu
59 TS. Phạm Hồng Thái Khoa Công nghệ thông tin
60 TS. Bùi Ngọc Thăng Khoa Công nghệ thông tin
61 TS. Lê Đình Thanh Khoa Công nghệ thông tin
62 TS. Nguyễn Hồng Thịnh Khoa Điện tử viễn thông
63 TS. Nguyễn Đại Thọ Khoa Công nghệ thông tin
64 TS. Phạm Minh Triển Khoa Điện tử viễn thông
65 TS. Bùi Nguyên Quốc Trình Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
66 TS. Bùi Đình Tú Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano
67 TS. Trần Thanh Tùng Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
68 TS. Hoàng Xuân Tùng Khoa Công nghệ thông tin
68 TS. Bùi Thanh Tùng Khoa Điện tử viễn thông
69 TS. Tạ Đức Tuyên Khoa Điện tử viễn thông
70 TS. Nguyễn Thị Thanh Vân Khoa Điện tử viễn thông
71 TS. Nguyễn Văn Vinh Khoa Công nghệ thông tin
72 TS. Trần Mai Vũ Khoa Công nghệ thông tin
73 TS. Hoàng Văn Xiêm Khoa Điện tử viễn thông

Bài viết liên quan