Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

      Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được thành lập theo quyết định số 828/QĐ-TCCB, ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  School of Aerospace Engineering, viết tắt là SAE. Viện là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo sự phân cấp/uỷ quyền của Hiệu trưởng Trường ĐHCN; thực hiện chức năng và nhiệm vụ cụ thể theo Quy định về Tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng Trường ĐHCN ban hành.

       Viện là đối tác của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Viettel, được thành lập để thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

1. Chức năng, nhiệm vụ

       – Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về công nghệ hàng không vũ trụ ở các bậc đại học, sau đại học; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội Nghiên cứu các công nghệ mũi nhọn, nền tảng trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ.

      – Phát triển các công nghệ, sản phẩm KH&CN trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ đáp ứng yêu cầu dân sự và an ninh, quốc phòng của đất nước; Triển khai các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ theo nhu cầu xã hội và các doanh nghiệp.

      – Cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ – tri thức trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ trong và ngoài nước.

2. Tổ chức bộ máy của Viện

        Bộ máy của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ được tổ chức như sau:

  • Ban lãnh đạo Viện
STT Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Trương Ninh Thuận Viện trưởng  thuantn@vnu.edu.vn
2 ThS. Vũ Tuấn Anh Phó Viện trưởng
3 TS. Bùi Quang Hưng Phó Viện trưởng hungbq@fimo.edu.vn
  • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
  • Văn phòng Viện
  • Các Bộ môn và Phòng thí nghiệm trực thuộc

Văn phòng khoa

  • Địa chỉ: Phòng 314 – Nhà G2 – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3754.9337
  • Hotline: 024.3754.9337; Fax: 024.37547.460
  • Email: sae@vnu.edu.vn
  • Website: http://sae.uet.vnu.edu.vn/

 

Bài viết liên quan