Th8
13

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Trịnh Đông

     Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Trịnh Đông, sinh ngày 12/07/1974, tại Hải Phòng.      Tên đề tài luận án:“ Một số phương pháp mô hình hoá và […]

Chi tiết
Th8
13

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tăng Thế Toan

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tăng Thế Toan, sinh ngày 04/12/1976, tại Hải Dương. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển anten mảng vi dải có […]

Chi tiết
Th8
09

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka Nhật Bản kỳ II, năm học 2018-2019

      Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản kỳ II, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 năm (từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020); 2. […]

Chi tiết
Th8
07

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lâm Minh Long

       Tên đề tài luận án: Chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp nanô PEDOT: PSS, P3HT và một số thành phần vô cơ (rGO, GQD, CNT, AgNW/NP).  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lâm Minh Long                  2. […]

Chi tiết
Th8
07

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tống Văn Luyên

     Tên đề tài luận án: Nghiên cứu và phát triển các bộ định dạng và điều khiển búp sóng thích nghi để chống nhiễu trong các anten thông minh (Research and development of adaptive beamformers for interference suppression in smart antennas) 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tống Văn Luyên      […]

Chi tiết
Th7
19

Học bổng Vallet 2018

     Thông báo từ văn phòng đại diện của Quỹ học bổng Vallet gửi tới trường Đại học Công nghệ, SV/HVCH/NCS trường ĐHCN có thể tìm hiểu thêm thông tin về học bổng này để hoàn thiện hồ sơ đăng kí và nộp trực tiếp tại văn phòng (nội dung triển khai học bổng và […]

Chi tiết
Th7
18

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trịnh Đông

       Tên đề tài luận án: Một số phương pháp mô hình hoá và kiểm chứng hình thức cho các hệ thống thời gian thực hướng thành phần 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trịnh Đông              2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 12/07/1974      […]

Chi tiết
Th7
18

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tăng Thế Toan

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển anten mảng vi dải có độ lợi cao, mức búp phụ thấp 1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Tăng Thế Toan…………….. 2. Giới tính:Nam…………………… 3. Ngày sinh:04/12/1976…………………………………………… 4. Nơi sinh:Hải Dương…………..        5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1118/QĐ-CTSV ngày 24 tháng 12 […]

Chi tiết
Trang 50 của 64« First page...102030...4849505152...60...Trang cuối »