Triển khai giảng dạy tập trung từ ngày 14/09/2020

      Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

    1. Từ ngày 14/09/2020, Nhà trường triển khai giảng dạy trực tiếp trên giảng đường theo thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2020-2021 đã công bố.

    2. Đề nghị các Thầy/Cô cùng các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp và của Trường Đại học Công nghệ về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

     Chúc các Thầy/Cô và các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sức khỏe.

Bài viết liên quan