Triển khai công tác dạy – học trực tuyến đối với các học phần trong Học kỳ I năm học 2020-2021

Thực hiện nội dung Công văn khẩn số 2189/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/07/2020 về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt Nam trong thời gian vừa qua;

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

  1. Từ ngày 31/08/2020 – 13/09/2020: Nhà trường triển khai công tác dạy – học trực tuyến đối với các học phần trong Học kỳ I năm học 2020-2021 trên hệ thống website môn học tại địa chỉ https://courses.uet.vnu.edu.vn.
  2. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh học tại nơi cư trú hiện tại, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho việc học trực tuyến và thực hiện nghiêm túc yêu cầu đối với người học khi tham gia học trực tuyến theo thông báo số 135/TB-CTSV ngày 13/04/2020.

Phương thức giảng dạy sau ngày 13/09/2020 sẽ được Phòng Đào tạo thông báo sau căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó.

Chúc các Thầy/Cô và các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sức khỏe.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan