Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2020-2021

     Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo số 2447/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 25/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

     – Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng đối với người học tốt nghiệp trước tháng 3/2021);

     – Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

     – Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;

     – Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

     – Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

     – Ưu tiên học viên: Tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Mức học bổng

     – Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 người học/năm học (chỉ cấp cho người học có 100% thời gian dành cho học tập).

      – Học bổng bán phần: trị giá 150.000 Yên Nhật/01 người học/năm học.

3. Chỉ tiêu hồ sơ cho trường ĐH Công nghệ: 04.

4. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần/năm học.

      – Lần 1: Tháng 11/2020 – Trao học bổng đợt 1.

     – Lần 2: Tháng 3/2021 – Người học báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” (theo hướng dẫn) và trao học bổng đợt 2.

       5. Hồ sơ đăng ký

      – 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt – Mẫu 1, bằng tiếng Anh – Application for Toshiba Scholarship);

      – Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

      – Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ;

      – Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

      – Dự kiến Đề cương nghiên cứu (tên đề tài/báo cáo, mục đích, kế hoạch, nội dung…);

      – Bản photo thẻ học viên/nghiên cứu sinh;

     – Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

     – Thông tin về tài khoản ngân hàng của người học: số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh.

     Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu người học xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Toshiba năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường/Đơn vị, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Phòng Công tác Sinh viên Thông báo để các Học viên cao học/Nghiên cứu sinh có nguyện vọng và nếu có đủ tiêu chuẩn thì nộp Hồ sơ xin xét học bổng.

     Thời gian nộp Hồ sơ: trước 11h30 ngày 14/9/2020.

     Địa điểm nộp Hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng 104-E3).

     Đề nghị các Khoa cho thông báo, đôn đốc các Học viên cao học và các Nghiên cứu sinh đúng đối tượng quan tâm thực hiện.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan