Chương trình học bổng Ireland Fellows Programme-Asia của chính phủ Ireland

   Ngày 25/8/2020, Trường ĐHCN nhận được thông báo số 2443/ĐHQGHN-HTPT của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Ireland Fellows Programme-Asia của chính phủ Ireland.
    Đề nghị các HVCH/NCS trường ĐHCN, có nguyện vọng tham gia, tìm hiểu thông tin về chương trình và đăng kí nếu đủ điều kiện.
    Trân trọng!

Bài viết liên quan