Quy định về hoạt động hợp tác phát triển tại ĐHQGHN

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển trân trọng gửi đến các nhà khoa học, cán bộ và giảng viên các văn bản liên quan về hoạt động hợp tác phát triển của ĐHQGHN. Nội dung của các văn bản chi tiết tại các đường link dưới đây:
4. Công văn số 02/ĐHQGHN-HTPT-m ngày 15 tháng 2 năm 2019 của ĐHQGHN về việc đi công tác nước ngoài năm 2019.
6. Công văn 352/ĐHQGHN-TCCB ngày 31 tháng 01 năm 2013 quy định tạm thời về thực hiện một số công tác của các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Công văn 399/TCĐU ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Đảng ủy ĐHQGHN về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạm dừng các Đoàn đi công tác nước ngoài.

Bài viết liên quan