Th1
13

Sinh viên Dương Ngân Hà: Môi trường đại học thúc đẩy bản thân trưởng thành

   Nữ sinh viên Dương Ngân Hà (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong 20 gương mặt đạt giải thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021.

Chi tiết
Th12
01

Danh sách các công trình sinh viên NCKH được giải

Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007

Bởi khcn htpt | Sinh viên NCKH
Chi tiết
Th11
04

Triển khai công tác sinh viên nghiên cứu khoa năm học 2021-2022

   Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;    Căn cứ Công văn số 2464/ĐHQGHN-KHCN ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Đại học […]

Bởi Tuyết Nga | Sinh viên NCKH
Chi tiết