Th7
25

Cơ hội học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội

            Năm 2017, ĐHQGHN tuyển sinh đại học chính quy với 7.345 chỉ tiêu của 99 ngành/chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.        Nhằm giúp các em học sinh có những hiểu biết đầy đủ hơn, từ đó đưa ra […]

Bởi Tuyết Nga | Đại học
Chi tiết
Th7
24

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2017 DÀNH CHO THÍ SINH SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ A-LEVEL

       Nhằm giúp thí sinh nắm được các bước đăng ký xét tuyển (với những thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực và A-Level), Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội xin gửi đến các thí sinh hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại […]

Bởi Tuyết Nga | Đại học
Chi tiết
Th7
24

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học chính quy năm 2017

1. Các chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển Mức điểm nhận hồ sơ Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 600     Khoa học máy tính 52480101 50 A00, A02 […]

Bởi Tuyết Nga | Đại học . Tuyển sinh
Chi tiết
Th7
24

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2017

Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Công văn số 556/HD-ĐHQGHN ngày 21/02/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển sinh đại học chính quy chương trình đào […]

Bởi Tuyết Nga | Đại học . Uncategorized @vi
Chi tiết