Th1
10
Th12
20

Biểu mẫu đề nghị hỗ trợ đăng ký SHTT qua Trung tâm CSK

Hiện nay, Trung tâm CSK – ĐHQGHN đang thực hiện hỗ trợ cán bộ trong việc đăng ký SHTT. Khi có thông tin đề nghị, phía Trung tâm CSK sẽ cử cán bộ hỗ trợ tư vấn trong viết thuyết minh và hỗ trợ kinh phí nộp hồ sơ ban đầu. Quý thầy cô có […]

Chi tiết
Th11
09

Tổng hợp các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được công nhận

STT Số văn bằng Số QĐ Loại văn bằng Tên văn bằng Ngày cấp Tác giả 1 2841 1558w/QĐ-SHTT Giải pháp hữu ích Thiết bị vi lỏng để phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi này 25/01/2022 PGS. TS. Bùi Thanh Tùng […]

Chi tiết
Th11
05

Tổng hợp các quy định và hướng dẫn

1. Các văn bản định hướng, chiến lược 2019 – Chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2035 2021 – Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 2021 – Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chí đại học nghiên […]

Chi tiết