Th10
31
Th1
10
Th12
20

Biểu mẫu đề nghị hỗ trợ đăng ký SHTT qua Trung tâm CSK

Hiện nay, Trung tâm CSK – ĐHQGHN đang thực hiện hỗ trợ cán bộ trong việc đăng ký SHTT. Khi có thông tin đề nghị, phía Trung tâm CSK sẽ cử cán bộ hỗ trợ tư vấn trong viết thuyết minh và hỗ trợ kinh phí nộp hồ sơ ban đầu. Quý thầy cô có […]

Chi tiết
Th11
05

Tổng hợp các quy định và hướng dẫn

1. Các văn bản định hướng, chiến lược 2022 – Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 2021 – Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 2021 – Hướng dẫn […]

Chi tiết