Th6
17

Thông kê công bố khoa học các năm

Số lượng bài báo được công bố năm 2022 của các đơn vị (đến 09/09/2022)) Số bài báo ISI/ScopusSố bài báo khác Xem chi tiết năm 2022 Xem chi tiết năm 2021 Xem chi tiết năm 2020 Xem chi tiết năm 2019 Xem chi tiết năm 2018 Xem chi tiết năm 2017 Xem chi tiết [...]
Bởi admin uet MR | Công trình khoa học
Chi tiết
Th6
01

Thống kê sách chuyên khảo đã xuất bản

  STT Tên sách chuyên khảo Tác giả Số ISBN Năm 1 Neuromorphic Computing Principles and Organization Abderazek Ben Abdallah, Nam Khanh Dang To be published Springer International Publishing 2022 2 Spatial Data Infrastructure Quang Hung Bui, Quang Thang Luu, Duc Van Ha, Tuan Dung Pham, Sanya Praseuth, Dominique Laffly 2021 3 Big Data Analytics […]

Chi tiết
Th5
30

Hỗ trợ tìm sách báo, tài liệu nghiên cứu, học tập

Đây là đường link đăng ký để hỗ trợ thầy cô, các bạn sinh viên nhà trường tìm các bài báo, sách, tài liệu nghiên cứu khó tìm. Do đây là hoạt động thử nghiệm kết hợp với VNU-LIC nên nếu việc hỗ trợ có gì chậm trễ mong thầy cô và các bạn sinh […]

Chi tiết