Đăng ký tham gia chương trình học bổng Annex, HKI, năm học 2019-2020

      Ngày 14/8/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn gửi các đơn vị, thông báo về chương trình học bổng Annex, học kỳ I, năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

      – Sinh viên có kết quả học tập năm học 2018-2019 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. (Đối với sinh viên năm thứ nhất thì sử dụng kết quả thi THPTQG năm 2019 để xét chọn).

– Có hoàn cảnh khó khăn.

      – Sinh viên chưa từng được nhận/được đề xuất nhận học bổng nào khác trong học kỳ 1, năm học 2019-2020.

      – Học bổng xét 02 lần/năm theo từng học kỳ. Sinh viên đã được nhận học bổng học kỳ 1 phải bổ sung bảng điểm để xét học bổng học kỳ 2.

2. Chỉ tiêu học bổng: 02.

3. Trị giá học bổng

       Giá trị mỗi suất học bổng 3.500.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

      – Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu).

      – Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt).

     – Bảng điểm năm học 2018-2019 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019.

      – Giấy xác nhận kết quả rèn luyện năm học 2018-2019 của sinh viên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Photo học bạ THPT.

      – Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp.

     – Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng. Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng học kỳ trước mà học kỳ này có đủ điều kiện tiếp tục xin học bổng, yêu cầu gửi thêm báo cáo về việc sử dụng học bổng và ý nghĩa của học bổng đối với các em.

     – Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

    Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

    Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến 16 giờ ngày 22/8/2019.

     Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

    Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan