Th10
04

Mẫu biểu về trình bày khóa luận và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên

     Nhà trường cung cấp mẫu biểu về trình bày khóa luận tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên. Sinh viên thực hiện theo đúng quy định và mẫu biểu Trường ban hành       – Quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp CLC và chuẩn: Dành cho sinh viên chương […]

Bởi Tuyết Nga | Thủ tục hành chính
Chi tiết
Th7
25

Một số văn bản, mẫu biểu

     1. Xin hoãn thi Sinh viên làm Đơn xin hoãn thi, kèm theo minh chứng chứng minh các lý do đã nêu trong đơn là đúng và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thi.      2. Xin cấp bảng điểm Sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Thủ tục hành chính
Chi tiết