Giới thiệu một số công cụ kiểm tra trùng lặp văn bản, chống đạo văn

1. DoIt – Hệ thống kiểm tra trùng lặp văn bản tiếng Việt do Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN phát triển.

2. Grammarly (Phần mềm có tính năng miễn phí và trả phí. Lưu ý khi sử dụng.)

3. Copyleaks (Phần mềm có tính năng miễn phí và trả phí. Lưu ý khi sử dụng.)

4. Scribbr Plagiarism Checker (Phần mềm có tính năng miễn phí và trả phí. Lưu ý khi sử dụng.)

 

Bài viết liên quan