Tổng hợp các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được công nhận

STT

Số văn bằng Số QĐ Loại văn bằng Tên văn bằng Ngày cấp Tác giả
1 2841 1558w/QĐ-SHTT Giải pháp hữu ích Thiết bị vi lỏng để phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi này 25/01/2022 PGS. TS. Bùi Thanh Tùng
2 2827 1255w/QĐ-SHTT

Giải pháp hữu ích

Hệ thống chiếu sáng bằng đèn led cho cây rau mầm 24/01/2022 TS. Bùi Đình Tú
3 2816 596w/QĐ-SHTT Giải pháp hữu ích Phương pháp quản lý và giám sát bộ chuyển đổi công suất cho thiết bị điện gió 13/01/2022 PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng
4 31142 599w/QĐ-SHTT Độc quyền sáng chế Hệ thống đèn bàn thông minh phát hiện tư thế ngồi và phát tín hiệu cảnh báo khi ngồi sai tư thế 13/01/2022 TS. Phạm Minh Triển
5 26606 17298w/QĐ-SHTT Độc quyền sáng chế Quy trình kiểm tra trùng lặp trong nhóm văn bản 2/11/2020 TS. Võ Đình Hiếu
6 25669 12790w/QĐ-SHTT Độc quyền sáng chế Phương pháp và thiết bị phân tích nội dung viđeo để phát hiện sự kiện người ngã 27/8/2020 PGS. TS. Lê Thanh Hà
7 2247 105107/QĐ-SHTT Giải pháp hữu ích Phương pháp chế tạo ĐIÔT phát quang hữu cơ 25/11/2019 GS. TS. Nguyễn Năng Định
8 21424 50291/QĐ-SHTT Độc quyền sáng chế Quy trình mã hóa liên khung hình hỗ trợ xác định khối ảnh lặp lại, giảm kích thước chuỗi bít sau mã hóa và loại bỏ hiệu ứng do sai số lượng từ cho khối ảnh lặp lại 24/6/2019 PGS. TS. Trần Xuân Tú
9 22426 97238/QĐ-SHTT Độc quyền sáng chế Cảm biến nhạy từ trường dựa trên hiệu ứng từ giảo-áp điện và phương pháp chế tạo, và linh kiện cảm biến 4/11/2019 PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang
10 1355 10714/QĐ-SHTT Giải pháp hữu ích Máy phát tín hiệu mã kiểm soát không lưu 29/2/2016 GS. TS.Bạch Gia Dương
11 1377 20931/QĐ-SHTT Giải pháp hữu ích Máy phát tín hiệu dải rộng dùng cho radar thế hệ mới 19/4/2016 GS. TS. Bạch Gia Dương

 

Bài viết liên quan