Biểu mẫu đề nghị hỗ trợ đăng ký SHTT qua Trung tâm CSK

Hiện nay, Trung tâm CSK – ĐHQGHN đang thực hiện hỗ trợ cán bộ trong việc đăng ký SHTT. Khi có thông tin đề nghị, phía Trung tâm CSK sẽ cử cán bộ hỗ trợ tư vấn trong viết thuyết minh và hỗ trợ kinh phí nộp hồ sơ ban đầu. Quý thầy cô có nhu cầu đăng ký qua Trung tâm CSK vui lòng điền thông tin theo biểu mẫu trong liên kết dưới đây. Sau khi thầy cô điền và nộp biểu mẫu trực tuyến, Phòng KHCN&HTPT sẽ nhận được thông báo và thực hiện quá trình hỗ trợ các thầy cô theo từng đợt.

ĐIỀN FORM

 

 

Bài viết liên quan