Hoạt động Hợp tác Phát triển

       Kể từ khi thành lập Trường đến nay, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)  đã góp phần khẳng định uy tín và vị thế là một trường đại học hàng đầu về lĩnh vực công […]

Bởi Tuyết Nga | Hợp Tác
Chi tiết
Th8
01

Đối tác trong nước

      Với nỗ lực và mong muốn “hợp tác để phát triển”, Trường ĐHCN đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Kể từ khi thành lập đến nay, Trường ĐHCN đã thiết lập được mạng lưới liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi văn hoá, trao đổi sinh viên… […]

Bởi admin | Các đối tác
Chi tiết
Th8
01

Đối tác quốc tế

        Trường ĐHCN không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục mà còn hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế có uy tín nhằm tạo kết nối người học – nhà trường và doanh nghiệp cũng như huy động được các nguồn tài trợ, học bổng […]

Bởi admin | Các đối tác
Chi tiết

Giới thiệu chung

Hoạt động hợp tác phát triển nhằm hướng tới thực hiện Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) trong giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 với mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong cả nước trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và […]

Bởi admin | Hợp Tác
Chi tiết