CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

    Trường ĐHCN không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục mà còn hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế có uy tín nhằm tạo kết nối người học – nhà trường và doanh nghiệp cũng như huy động được các nguồn tài trợ, học bổng từ các tổ chức, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, Nhà trường còn chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị hội thảo quốc tế chuyên ngành uy tín, gây được tiếng vang trong nước và quốc tế.

Liên hệ hợp tác:
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: 201 E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 02437549826
Email: khcn-htqt@vnu.edu.vn

ASIA

STT

Đối tác trường, viện, tổ chức

Website

Logo

1

Pohang University of Science and Technology, Korea http://www.postech.ac.kr/

2

The Institute of Internet, Broadcasting and Communication, Korea http://eng.iibc.kr/                                                 

3

Yonsei University, Korea www.yonsei.ac.kr/  

4

Hallym University, Korea english.hallym.ac.kr/  

5

Kyungpook National University, Korea http://en.knu.ac.kr/  

6

Asia Professional Education Network, Japan http://www.apen.asia/  

7

Advanced Institute of Industrial Technology (AIIT), Japan http://aiit.ac.jp/english/  

8

Kwansei Gakuin University, Japan global.kwansei.ac.jp

9

National Institute for Environmental Studies, Japan https://www.nies.go.jp/gaiyo/index-e.html  

10

Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ), Japan www.jaist.ac.jp/english/

11

Hosei University, Japan www.hosei.ac.jp/english/

12

Osaka University, Japan www.osaka-u.ac.jp/  

13

Nara Institute of Science and Technology (NAIST) , Japan www.naist.jp/en/

14

Shinshu University, Japan www.shinshu-u.ac.jp/english/  

15

Chiba Insitute of Technology, Japan http://www.it-chiba.ac.jp/english/

16

National Institute of Informatics, Japan www.nii.ac.jp/en/

17

National Institute of Information and Communication Technology, Japan www.nict.go.jp/en/  

18

Saga University, Japan www.saga-u.ac.jp/english/  

19

Ritsumeikan University, Japan en.ritsumei.ac.jp/  

20

Kyoto University, Japan www.kyoto-u.ac.jp/en  

21

The University of Aizu, Japan www.u-aizu.ac.jp/en/  

22

Tohoku University, Japan www.tohoku.ac.jp/  

23

Toyohashi University of Technology, Japan www.tut.ac.jp/english/  

24

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand www.kmutnb.ac.th/en/  

25

Khon Kaen University, Thailand https://www.kku.ac.th/?l=en  

26

National Central University, Taiwan www.ncu.edu.tw/en  

27

Yuanze University, Taiwan www.yzu.edu.tw/index_en.html  

28

Feng Chia University, Taiwan en.fcu.edu.tw/

29

The University of Electro-Communications  http://www.uec.ac.jp/

30

The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI)  https://www.kcg.edu/

31

International Center for Tropical Agriculture (CIAT) https://ciat.cgiar.org/

32

National Cheng Kung University (NCKU) https://www.ncku.edu.tw/

33

Kanto Gakuin University https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/english/

34

National Chung Cheng University  https://www.ccu.edu.tw/eng/index.php
35 Shinshu University https://www.shinshu-u.ac.jp/english/
36 Korea Polytechnic University http://www.kpu.ac.kr/

 EUROPE

STT

Đối tác trường, viện, tổ chức

Website

Logo

1

AGH University of Science and Technology, Poland www.agh.edu.pl/en

2

Russian University of Economics, Russia eng.rea.ru/

3

Saint-Petersburg Electrotechnical University “LETI”, Russia www.eltech.ru/en/university

4

Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia www.bmstu.ru/en/

5

Moscow Institute of Physics and Technology, Russia https://mipt.ru/en/

6

De Montfort University, United Kingdom www. dmu.ac.uk/

7

Paris-Sud University, France www.u-psud.fr/en/ 

8

Ecole Normal Superieur de Cachan, France www.ens–cachan.fr/

9

University Claude Bernard Lyon 1, France www.univ-lyon1.fr/home-759942.kjsp

10

Grenoble University, France www.univ-grenoble-alpes.fr

11

CEA-LETI, MINATEC, France www-leti.cea.fr/en

12

CMP, France cmp.imag.fr/

13

University Paris 13 (North) , France https://www.univ–paris13.fr/

14

SUPELEC, France www.supelec.fr/

15

Budapest University of Technology and Economics, Hungary www.bme.hu/en

16

Technical University of Applied Sciences, Regensburg, Germany  https://www.oth-regensburg.de/en.html

17

Moscow Aviation Institute -MAI https://en.mai.ru/

18

Belarusian State University (BSU) https://bsu.by/en/

19

Aberystwyth Business School, Aberystwyth University https://www.aber.ac.uk/en/abs/

AMERICAS

STT

Đối tác trường, viện, tổ chức

Website

Logo

1

Ball State University, USA cms.bsu.edu/

2

Lynchburg College, USA www.lynchburg.edu/

3

San Diego State University, USA www.sdsu.edu/

4

University of Houston – Clear Lake (UHCL) , USA www.uhcl.edu/

5

University of Maryland, USA www.umd.edu/

OCEANIA

STT

Đối tác trường, viện, tổ chức

Website

Logo

1

Macquarie University, Australia https://www.mq.edu.au/  

2

The University of Melbourne, Australia www.unimelb.edu.au/  

3

The University of New South Wales, Australia https://www.unsw.edu.au/

4

University of Technology Sydney, Australia  https://www.uts.edu.au/

INDUSTRIAL PARTNERS

STT

Đối tác công nghiệp

Website

Logo

1

Toshiba Corporation, Japan www.toshiba.co.jp/worldwide/

2

Mitani Sangyo Co.Ltd., Japan www.mitani.co.jp/EN/  

3

Synopsys Co.Ltd www.synopsys.com   

4

Mentor Graphics Co.Ltd. https://www.mentor.com/uk/  

5

Global Foundry (GF), USA www.globalfoundries.com/

6

Orange France Telecom, France www.orange.fr/  

7

King Design Industrial Co., LTD https://www.kdi.tw/en/

8

Imra Japan Co., Ltd, Japan www.imra-japan.com/en/index.html

9

Oshima Shipbuilding Co., Ltd, Japan https://www.osy.co.jp/english/

 

 

Bài viết liên quan