Nộp học phí học kì I, năm học 2018-2019 của SV/HVCH/NCS

     Trong học kì I, năm học 2018-2019, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí (bao gồm cả quyết định thu học phí trong thời gian đào tạo kéo dài) của các sinh viên/ học viên cao học/nghiên cứu sinh (sau đây gọi là người học) trường đại học Công nghệ. Nhà trường thông báo:

     1. Người học có tên trong danh sách đính kèm phải thực hiện nghĩa vụ nộp học phí cho Nhà trường qua tài khoản BIDV Cầu Giấy mà Nhà trường đã mở cho sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh từ đầu khóa học (lưu ý: số dư tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 100.000đ) từ thứ 2 ngày 22/10/2018 đến hết thứ 6 ngày 9/11/2018. Nếu có thắc mắc về số tiền phải nộp, đề nghị liên hệ tại phòng 101 E3 (bộ phận thu học phí).

       2. Từ ngày 12-19/11/2018, người học nào vẫn chưa được trừ tiền học phí trong tài khoản thì có thể đến nộp trực tiếp tại phòng 101 E3.

     3. Sau ngày 19/11/2018, người học nào vẫn không nộp học phí theo yêu cầu sẽ không được công nhận các học phần đã học trong học kỳ I, năm học 2018-2019 (đối với sinh viên và học viên cao học), không được báo cáo tiến độ (đối với nghiên cứu sinh) đồng thời không được xét các loại học bổng, không được cung cấp các dịch vụ tại Trường.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan