Hỗ trợ tìm sách báo, tài liệu nghiên cứu, học tập

Đây là đường link đăng ký để hỗ trợ thầy cô, các bạn sinh viên nhà trường tìm các bài báo,
sách, tài liệu nghiên cứu khó tìm. Do đây là hoạt động thử nghiệm kết hợp với VNU-LIC
nên nếu việc hỗ trợ có gì chậm trễ mong thầy cô và các bạn sinh viên thông cảm, châm chước.
Đường link đăng ký tìm tài liệu

Thời gian xử lý: ~3-4 ngày (Danh sách yêu cầu được chốt vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần).

Thầy cô có mong muốn rà tìm các sách báo, đề tài, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy theo kiểu chủ đề (hẹp),
từ khóa, thời gian… có thể mô tả cụ thể để được hỗ trợ, giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian trong literature review.
Ví dụ:
1. Tôi cần tìm các sách, bài báo tạp chí, báo cáo khoa học về cảm biến từ trường, trong thời gian từ 2018-2021.
2. Tôi cần tìm các đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt về bụi mịn pm2.5 trong giai đoạn 2010-2015.

Kết quả trả về sẽ được gửi email đến thầy cô và các bạn sinh viên qua email đăng ký.
Đường link đăng ký tìm tài liệu
Ngoài ra, thầy cô và các bạn sinh viên có thể tham khảo thêm các hội nhóm hỗ trợ tải báo, tài liệu khác.

1. Facebook Nhóm tải báo

Tài liệu nội sinh, quốc nội

Để tìm kiếm các tài liệu là khóa luận, báo cáo, bài báo, giáo trình nội sinh của VNU
hoặc của các trường trong nước, thầy cô và các bạn sinh viên có thể tra trong cơ sở dữ liệu
của VNU LIC và các đối tác trong các đường link dưới đây.
1. https://repository.vnu.edu.vn/
2. http://digitalknowledgehub.vnu.edu.vn/

Bài viết liên quan