Hướng dẫn đăng ký học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2017

1. Hình thức đăng ký

  • Đăng ký trong giờ hành chính

      Thí sinh đến đăng ký tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Công nghệ  (P.106-Nhà E3) trong giờ hành chính (8h15-17h00).

  • Đăng ký ngoài giờ hành chính

Thí sinh đăng ký trực tiếp tại lớp học với cán bộ Phòng Đào tạo.

2. Học phí, quy định

  • Học phí tạm thu: 150.000 đ/buổi (3 giờ học)

        Lưu ý: học phí này có thể điều chỉnh theo số lượng học viên đăng ký học và Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến các học viên.

  • Quy định: đăng ký học theo môn học.

3. Ghi chú

  • Trước mỗi buổi học thí sinh phải đưa phiếu cho cán bộ kiểm tra.

Bài viết liên quan