Đăng ký học bổng Postech năm 2021

   Ngày 22/9/2021, Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo của Công ty Samsung Display Việt Nam về chương trình học bổng Postech năm 2021.

   Chương trình học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc – “PSDP-V Program” cho người học là chương trình học bổng hợp tác giữa Công ty Samsung Display (SDC), Công ty Samsung Display Việt Nam (SDV), Trường Đại học Công nghệ (UET-VNU) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH), Hàn Quốc nhằm tài trợ cho học viên của UET đi trao đổi nghiên cứu tại POSTECH với cam kết làm việc tại SDV ít nhất 02 năm từ sau khi kết thúc chương trình trao đổi.

  Thông tin chi tiết về học bổng dành cho Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh trường Đại học Công nghệ (đính kèm).

  Đề nghị Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh trường Đại học Công nghệ có nhu cầu đăng kí học bổng tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện.

   Lưu ý về thời gian và Hướng dẫn đăng ký:

   – Đối với sinh viên: Thu nhận hồ sơ: từ 20/09/2021 đến 18/10/2021; Thi GSAT và Phỏng vấn: tháng 11/2021; Đào tạo Tiếng Hàn: từ tháng 12/2021 đến tháng 01/2022;  Bắt đầu đi Hàn Quốc: tháng 02/2022.

  – Đối với Học viên cao học/Nghiên cứu sinh: Đăng ký ứng tuyển và cử đi nghiên cứu liên tục trong năm.

 – Các ứng viên gửi email đăng ký, đính kèm sơ yếu lý lịch (theo mẫu) về địa chỉ: trungnv.15@samsung.com với tiêu đề: [SDV_POSTECH] Đối tượng_Họ tên_Khoa_Trường_SĐT liên hệ.

   Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan