Th9
18

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp

Ngày 15/09/2023 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 3398/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, Cộng hoà Pháp”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: Tên chương trình: Chương trình trao đổi kỳ xuân năm 2024; Thời gian học: Từ […]

Chi tiết
Th9
15

Thông báo nộp hồ sơ MGHP học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Để […]

Bởi admin uet MR | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th9
15

Danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng Yamada, năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản, năm học 2023-2024 và căn cứ biên bản họp ngày 14/9/2023 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn trong […]

Bởi admin uet MR | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
15

Quyết định về việc tặng học bổng Nữ sinh Công nghệ cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội […]

Bởi admin uet MR | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
14

Học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2023-2024

Ngày 13/9/2023, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, UFJ (gọi tắt là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2023-2024. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại […]

Bởi admin uet MR | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
12

Dự kiến hủy đăng ký môn học trong HKI năm học 2023-2024 do nợ học phí

Trong học kỳ II và học kỳ phụ, năm học 2022-2023 Nhà trường đã ban hành nhiều công văn về việc sinh viên phải “Hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí” và các khoản nợ (nếu có) của các học kỳ trước. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa thực hiện nghĩa […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
12

Danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2023-2024 và căn cứ biên bản họp ngày 12/9/2023 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn trong số 21 sinh viên nộp hồ sơ (đính kèm) […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th9
12

Danh sách học viên cao học/sinh viên đề nghị xét nhận học bổng Toshiba, Nhật Bản, năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản, năm học 2023-2024 và căn cứ biên bản xét chọn ngày 11/9/2023 của Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ kính gửi danh sách các học viên cao […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Trang 1 của 13412345...102030...Trang cuối »