Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia kỳ II năm học 2019-2020

      Ngày 02/10/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 3079/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia (UI) trong học kỳ II, năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Thời gian tham dự: học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ tháng 02-06/2020).

2. Chỉ tiêu: 02 sinh viên toàn ĐHQGHN.

3. Điều kiện tham gia chương trình:

– Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3;

– Có điểm trung bình chung tích luỹ tối thiểu 3.0/4.0;

– Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương;

       – Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của trường tiếp nhận (xem thêm tài liệu đính kèm).

4. Kinh phí tham gia chương trình:

      Sinh viên tham dự chương trình được miễn học phí, các chi phí khác sinh viên xem trong tài liệu đính kèm.

      UI sẽ tài trợ học bổng 22.5000.000 IDR (khoảng 1.550 USD) cho toàn bộ thời giant ham dự chương trình.

5. Hồ sơ đăng ký:

– Sinh viên hoàn thiện mẫu đăng ký (Mẫu số 01 – Application form- Out bound students);

– Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Giấy khám sức khỏe;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– Photo hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

           Hồ sơ cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Indonesia kỳ II, năm học 2019-2020”. Hồ sơ không trả lại.

           Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước thứ Năm, ngày 17/10/2019.

Bài viết liên quan