Triển khai GD&HT theo công văn số 1207/ĐHQGHN-VP

     Thực hiện công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/04/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch; Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, xét đề nghị của các Phòng chức năng. Nhà trường thông báo về việc thực hiện công tác giảng dạy và học tập (GD&HT) trong thời gian tới như sau:

     1. Với các lớp học phần dành cho sinh viên năm cuối:Việc GD&HT tiếp tục được thực hiện theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 17/5/2020. Từ ngày 18/5/2020 quay lại GD&HT trên giảng đường như các học kỳ trước theo Thời khóa biểu được điều chỉnh đảm bảo giãn cách người học trong mỗi lớp học phần (Phòng Đào tạo thông báo sau).

     2. Với việc thực hiện Đồ án/Khóa luận/Luận văn tốt nghiệp: từ ngày 4/5/2020 trở đi các Thầy/Cô và người học được đến Trường để học tập và nghiên cứu đảm bảo hoàn thành Đồ án/Khóa luận/Luận văn tốt nghiệp theo kế hoạch.

     3. Với các lớp học phần còn lại: việc GD&HT tiếp tục được thực hiện theo hình thức trực tuyến đến khi có thông báo mới.

    4. Lãnh đạo các đơn vị đào tạo cùng toàn thể các cán bộ chia sẻ khó khăn, tích cực phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc bố trí thêm Thầy/Cô giảng dạy đối với các lớp học phần được tách lớp cũng như việc điều chỉnh lịch giảng dạy nhằm đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập song hành với tình hình và diễn biến mới của việc phòng chống dịch Covid-19.

     5. Toàn thể Cán bộ và Người học nghiêm chỉnh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

     Chúc toàn thể Cán bộ và Người học sức khỏe.

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan