Nộp học phí môn KNM trong học kỳ I năm học 2018-2019 và các khoản nợ (nếu có) của SV/HVCH/NCS

    Ngày 13/12/2018, Nhà trường ban hành quyết định số 1256/QĐ-CTSV, về việc thu học phí môn học kỹ năng mềm của sinh viên.

    Tính đến ngày 14/12/2018, Nhà trường đã thống kê được danh sách các sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (viết tắt là SV/HVCH/NCS) chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí và các khoản nợ (nếu có) trong học kì I, năm học 2018-2019. Nay Nhà trường thông báo về thời hạn, hình thức nộp như sau:  

     Sinh viên có tên trong quyết định 1256/QĐ-CTSV nộp tiền thông qua tài khoản BIDV của cá nhân mà Nhà trường đã mở cho sinh viên từ đầu khóa học, thơi gian Ngân hàng trích thu từ thứ Hai ngày 17/12/2018 đến hết thứ Sáu ngày 28/12/2018. Có danh sách gửi kèm thông báo để sinh viên kiểm tra, nếu có thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng 101B-E3 để đối chiếu trước khi nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng. (Trường hợp sinh viên chưa có tài khoản Ngân hàng thì liên hệ nộp học phí tại phòng 101B-E3).

     Số tiền trong tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 100.000đ (để duy trì tài khoản tại Ngân hàng)

– Nợ HP CH_Tính đến hết ngày 14.12

– Nợ HP CLC TT23_Tính đến hết ngày 14.12

– Nợ HP NCS_Tính đến hết ngày 14.12

– Nợ HP SV hệ chuẩn_Tính đến hết ngày 14.12

– QD 1256_KNM_học lại

– QD 1256_KNM_học lần đầu

     SV/HVCH/NCS có tên trong danh sách nợ học phí nộp tiền trực tiếp tại phòng thu học phí (101B-E3). SV/HVCH/NCS không nộp học phí thì sẽ bị cấm thi tất cả các học phần của học kỳ I năm học 2018-2019.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan