Lịch nghỉ bù Quốc Khánh 02/09

       Căn cứ công văn số 437/TB-HCQT ngày 28/08/2018 về lịch nghỉ bù ngày Quốc Khánh 02/09 của trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

        Tất cả giảng viên và người học (Đại học và Sau đại học) được nghỉ dạy và học vào thứ Hai, ngày 03/09/2018.

        Lịch học bù sẽ được giảng viên sắp xếp với Phòng Đào tạo./.

        Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan