Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính của Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Trung

     Chiều ngày 15/01, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Trung (công tác tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) với đề tài “Hướng tiếp cận dựa trên phổ tần số cho bài toán nhận thức tiếng nói”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Bùi Thế Duy.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Trung

     Tham dự lễ bảo vệ về phía Trường ĐHCN có PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo, PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng – Phó Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin. Về phía Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có TS. Nguyễn Phú Trường – Phó Giám đốc.

       Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ gồm GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy – Trường Đại học Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Văn Vinh – Trường Đại học Công nghệ, Thư ký Hội đồng; Các phản biện gồm TS. Nguyễn Đức Dũng –  Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), PGS.TS. Trần Đăng Hưng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS. Bùi Thu Lâm – Học viện Kỹ thuật quân sự; Các ủy viên gồm PGS. TS. Từ Minh Phương – Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh  – Trường Đại học Công nghệ.

NCS Nguyễn Quang Trung trình bày luận án tiến sĩ trước hội đồng

     Tại lễ bảo vệ, NCS Nguyễn Quang Trung đã trình bày lý thuyết và kết quả nghiên cứu của luận án. Đề tài tập trung mô phỏng cơ chế nhận thức của con người thông qua liên kết thông tin thu được từ các giác quan khác nhau và xây dựng nên mối quan hệ thông tin giữa các đặc trưng thu được từ các giác quan này. Kết quả đạt được của luận án tập trung vào nội dung đề xuất sử dụng đặc trưng SIFT được trích chọn từ phổ tần số của tín hiệu tiếng nói; mô hình mạng tích chập dựa trên phổ tần số của tiếng nói cho bài toán nhận thức tiếng nói trong mối liên hệ giữa tín hiệu tiếng nói với khái niệm được định nghĩa trước; cải tiến hiệu năng của mô hình thông qua việc đề xuất phương pháp rút gọn dữ liệu.

      Luận án đã công bố 05 bài báo, trong đó có 03 bài trên hội nghị quốc tế, 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế Springer và 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi lễ

TS. Nguyễn Văn Vinh – Thư ký Hội đồng đọc các ý kiến của hội đồng tại lễ bảo vệ

PGS.TS. Bùi Thu Lâm phản biện về luận án tại lễ bảo vệ

     Kết thúc buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Quang Trung, Hội đồng đã kết luận: Luận án của NCS Nguyễn Quang Trung đã đáp ứng được các yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang Trung.

    Buổi bảo vệ luận án kết thúc thành công và NCS Nguyễn Quang Trung đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình với sự chúc mừng của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan