Nhận Thẻ BHYT, BHTT năm 2019

     Hiện nay Phòng Công tác Sinh viên đã nhận được thông tin cấp Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 của các sinh viên đăng ký tham gia qua Nhà trường từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Cầu Giấy. Phòng Công tác Sinh viên thông báo cho sinh viên như sau:

     1. Đối với các sinh viên năm 2018 đã tham gia BHYT qua Nhà trường, năm 2019 tiếp tục tham gia tại Trường thì cơ quan BHXH thực hiện việc gia hạn thẻ mà không cấp thẻ mới. Sinh viên có thể kiểm tra thời gian gia hạn tại trang https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx. Nếu có vấn đề gì cần thắc mắc thì sinh viên liên hệ ngay với Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ giải đáp.

     2. Đối với 131 sinh viên (Danh sách SV nhận thẻ) năm 2019 mới bắt đầu tham gia BHYT tại Trường thì được cấp thẻ mới. Tuy nhiên, mới chỉ có 55 sinh viên được cấp thẻ BHYT (được đánh dấu X trong cột đã có thẻ của danh sách), số còn lại sẽ được cấp tiếp trong đầu tuần tới. Các sinh viên có thẻ có thể nhận thẻ trong giờ hành chính, từ 08h00, thứ Năm, ngày 17/01/2019 đến hết 16h30, thứ Năm, ngày 24/01/2019 tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3). Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên khi đi nhận Thẻ BHYT. Sau khi nhận Thẻ, sinh viên cần đọc kỹ các thông tin của mình được in trên Thẻ, nếu có thông tin nào không chính xác thì làm Đơn đề nghị in lại Thẻ (mẫu đơn). Đơn đề nghị in lại Thẻ nộp ở Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất vào thứ Sáu, ngày 25/01/2019.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan