Hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

    Nhà trường nhận được văn bản số 402/KH-BGDĐT ngày 10/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Thông tin chi tiết về cuộc thi được gửi kèm theo thông báo này (1513.cthssv). Ngoài ra, người học có thể tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến cuộc thi tại trang web http://hocvalamtheobac.vn/

    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một hoạt động có ý nghĩa đối với lớp trẻ, góp phần giúp thế hệ trẻ tu dưỡng và rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách sống giản dị, lành mạnh và trong sáng trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy, Nhà trường thông báo và kêu gọi toàn thể người học tích cực tham gia cuộc thi có ý nghĩa này.

    Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện/Bộ môn trong trường quan tâm, thông tin cuộc thi tới toàn thể người học trong đơn vị mình đồng thời vận động người học tích cực hưởng ứng tham dự các nội dung trong cuộc thi nói trên.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan